Utökad produktion och miljöåtgärder i Arlas investeringsplan

Lästid
3 min
Publicerad
23 januari 2013
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda mejeriföretaget Arla investerar i år i att utveckla sina befintliga mejerier och skaffa nya anläggningar för att öka produktionen av lönsamma produkter globalt. Samtidigt ska produktionen göras mer effektiv och miljövänlig. Målet är att förbättra de långsiktiga intäkterna för de mjölkbönder som äger Arla.

Arlas styrelse har godkänt koncernens investeringsplan för 2013. Planen innehåller investeringar på motsvarande cirka 2,3 miljarder kronor, som ska användas för bland annat utökad kapacitet, effektiviseringar, miljöförbättringar, underhåll, kvalitet och innovation.

Investeringsnivån 2013 motsvarar cirka 3 procent av den förväntade omsättningen (jämfört med cirka 3,4 procent 2012). Målet är att bidra till en ökad lönsamhet i Arlas verksamhet och därmed förbättra de långsiktiga intäkterna för de mjölkbönder som äger Arla.

– Tack vare att vi blivit större de senaste åren kan vi nu minska den andel av omsättningen som går till investeringar, säger Arlas vice vd Povl Krogsgaard, som ansvarar för Arlas investeringsplan.

– Den klart största delen av våra investeringar i år går till att utöka produktionen vid en rad mejerier som är viktiga för vår export till bland annat tillväxtmarknaderna utanför EU. Det är avgörande för vår förmåga att öka lönsamheten för Arlas ägare att vi ökar avsättningen av kvalitetsprodukter runt om i världen, och därför investerar vi nu i både ny och utökad produktion, säger Povl Krogsgaard.

Nästan 40 procent investeringsplanen går till utveckling av produktionsanläggningarna. Det näst största fokusområdet för Arlas investeringar 2013 är effektiviseringar i produktionen. I Arlas koncernstrategi är ett av målen att minska produktionskostnaderna med cirka 2,9 miljarder kronor till slutet av 2015 och i år investeras därför cirka 430 miljoner kronor i olika projekt som gör produktionen mer effektiv.

Effektivitet och miljöåtgärder i Sverige

I Sverige investeras cirka 310 miljoner kronor vid de 14 mejerierna. Delvis handlar det om mer produktionskapacitet, exempelvis i Skövde, där produktionen av Keso Cottage Cheese ska ökas. Vid mejeriet i Kallhäll utanför Stockholm byggs bland annat kyllager och förpackningslager ut och i Kalmar investeras i en anslutning till fjärrvärmenätet.

– Vi är klara med förra årets integration av Milkos verksamhet och minskar nu de svenska investeringarna något. I år gör vi främst investeringar som minskar vår miljöpåverkan och ökar vår effektivitet, allt för att vi ska kunna öka lönsamheten och skapa mer värde för våra ägare Arlabönderna, säger Christer Åberg, vd för Arla i Sverige.

Nya anläggningar och ökad produktion

Den största enskilda investeringen för Arla under 2013 blir byggandet av en helt ny produktionsanläggning vid Danmark Protein i Nr. Vium, som ska tillverka högförädlade vasslebaserade laktosprodukter. Dessa ingredienser ska bland annat användas för produkter inom barnmatssektorn och säljas globalt av Arlas dotterbolag Arla Foods Ingredients. Investeringen i den nya anläggningen är på sammanlagt cirka 1 miljard kronor i den nya anläggningen (varav ungefär 320 miljoner kronor under 2013).

Bland de mejerier som Arla investerar mest i under 2013 finns mejeriet i Pronsfeld i Tyskland, där koncernen i år investerar cirka 270 miljoner kronor i bland annat ökad produktion av mjölkpulver och smör. Utbyggnaden av Taulov Mejeri i Danmark färdigställs 2013 genom en investering på cirka 250 miljoner kronor för tillverkning av hårdost.

Ökat miljöfokus, mindre energiförbrukning

Cirka 160 miljoner kronor ska läggas på att göra Arlas produktion mer miljövänlig. Arla har för tillfället 71 mejerier runt om i världen, som alla arbetar på att minska sina utsläpp av koldioxid. Arlas investeringar för 2013 ska göra det möjligt att sänka mejeriernas totala koldioxidutsläpp med två procent under året.

– Vi fortsätter arbetet med att uppfylla målet i vår klimatstrategi om att minska vår totala koldioxidförbrukning med 25 procent fram till 2020. Teknikutvecklingen ger oss hela tiden nya möjligheter att tänka på miljön och ta hänsyn till naturen i produktionen, och i år investerar vi i 50 olika Närmare naturen-projekt som ska hjälpa oss att göra just detta, säger Povl Krogsgaard.

Arlas investeringar i miljöförbättringar förväntas samtidigt minska koncernens totala energiförbrukning med 1,5 procent under 2013, vilket motsvarar en minskning med 36 863 MWh (ungefär den årliga elförbrukningen för 8 200 hushåll).

Huvudområden i investeringsplanen för 2013

• Arla förväntar sig att öka exporten väsentligt till de strategiska tillväxtmarknaderna Ryssland, Kina, Mellanöstern och Afrika fram till och med 2017. Därför investerar Arla i att utveckla de mejerier som kan öka produktionen av exportprodukter.

• Arla har som mål att fördubbla omsättningen i dotterbolaget Arla Foods Ingredients, som säljer vassleprotein samt laktos- och mjölkbaserade ingredienser till den globala livsmedelsindustrin, från cirka 3 miljarder kronor 2012 till cirka 6 miljarder kronor 2017. Därför investerar Arla bland annat i en ny laktosanläggning.

• Arla har som ambition att minska produktionskostnaderna med cirka 2,9 miljarder kronor fram till slutet av 2015. Därför investerar Arla i att göra mejerierna mer effektiva.

• Arlas klimatstrategi har som mål att koncernen ska minska sina totala utsläpp av koldioxid med 25 procent fram till 2020. Därför investerar Arla i projekt som ger miljöförbättringar vid de enskilda mejerierna och minskar energiförbrukningen.

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 070-884 42 90 claes.henriksson@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76