Uppdaterad koncernstrategi för Arla

Lästid
3 min
Publicerad
11 januari 2013
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda Arla kommer de närmaste fem åren öka fokus på Ryssland, Kina, Mellanöstern och Afrika samt på att fördubbla försäljningen av ingredienser till livsmedelsindustrin. På kärnmarknaderna i Nordeuropa flyttas fokus från expansion till lönsamhet och innovation.

Den största nyheten i den justerade strategin, som offentliggjordes på fredagen, är att Arla ökar sitt strategiska fokus på marknaderna utanför Europa. Miljoner människor har fått bättre levnadsstandard och efterfrågar nu hälsosamma och säkra livsmedel.

– Vi ökar nu vårt fokus på särskilt Ryssland, Kina, samt regionen Mellanöstern och Afrika. Vår export till de marknaderna växer markant, och vi kommer att arbeta stenhårt de kommande fem åren på att utnyttja den stora potential som marknaderna rymmer för våra produkter, säger Peder Tuborgh, Arlas koncernchef.

Att Ryssland, Kina, Mellanöstern och Afrika pekas ut som särskilt strategiskt viktiga tillväxtmarknader betyder att Arla fram till och med 2017 kommer att öka sina investeringar i marknadsföring, distribution och samarbete med lokala partners. Före utgången av 2017 ska omsättningen från verksamheten på dessa marknader öka från cirka 3,5 till 10 miljarder danska kronor.

Mer mjölk ut ur EU
Att EU:s mjölkkvoter tas bort 2015 är en viktig grund till att koncernledningen tillsammans med Arlas styrelse har beslutat att justera och förlänga strategin trots att det fortfarande är tre år kvar av den nuvarande strategiperioden. Utan kvoter väntas Arlabönderna producera minst en miljard kilo mer mjölk per år än i dag. Den ökade mjölkmängden kan inte avsättas lika lönsamt inom EU som på tillväxtmarknaderna.

– Vi har möjlighet att nå en långsiktig och lönsam position på marknader utanför EU och därför är det viktigt att strategin sänder en tydlig signal till organisationen om att vi ska utveckla säljkanalerna. Våra mejeriprodukter kan komma många nya konsumenter till nytta, och en ökad avsättning runt om i världen bidrar till att stärka Arla och därmed oss Arlabönder som ägare, säger Arlas styrelseordförande Åke Hantoft.

Kärnmarknader ska stärkas
De senaste åren har Arla stärkt positionerna på kärnmarknaderna i Storbritannien, Sverige, Tyskland, Danmark, Finland och Nederländerna. Dessa ska enligt Strategi 2017 fortsätta att utvecklas, men det ska i högre grad ske genom att förfina det vi redan gör och i mindre grad genom fusioner och uppköp.

– Verksamheten har växt och det har skapat en outnyttjad potential, som ska komma våra ägare till godo. Vi bör bli mer avancerade i relationen till kunder och konsumenter, erbjuda fler attraktiva produkter och hitta nya sätt att inspirera på. Vi kommer att fortsätta att fokusera på våra tre globala varumärken Arla®, Lurpak® och Castello®, som ska växa med sina olika profiler. Och hela verksamheten ska fortsätta att bygga positionen Närmare Naturen™ med ett mål att vara det mest naturliga och hållbara globala mejeriföretaget, säger Peder Tuborgh.

– När det gäller kunderna inom detaljhandeln ska vi vara den bästa samarbetspartnern för dem – både när det gäller utvecklingen av våra egna varumärken och deras varumärken. Dessutom ska vi bli bättre på att utveckla framgångsrika produkter och använda idéerna i flera länder, säger Peder Tuborgh.

Fördubbling av ingrediensförsäljningen
Ett av de mest lönsamma verksamhetsområdena inom koncernen är Arla Foods Ingredients (AFI), som står för Arlas globala produktion av vassle, vassleproteiner och ingredienser till livsmedelsindustrin. Målet för AFI i Strategi 2017, är att fördubbla omsättningen globalt från cirka 2,5 till drygt 5 miljarder danska kronor (från 2012 till 2017).

2,5 miljarder i effektiviseringar
Ytterligare ett område i strategin är att ha en effektiv verksamhet där alla har fokus på kostnader och nya sätt att jobba på.

– Förra året satte vi igång en rad program som ska få oss att jobba snabbare, enklare och mer effektivt. Totalt har vi ett mål at spara 2,5 miljarder danska kronor före utgången av 2015. Det är nödvändigt för att kunna investera i tillväxt och var konkurrenskraftiga, säger Peder Tuborgh.
Från Strategi 2015 till Strategi 2017Den justerade Strategin 2017 bygger vidare på Strategi 2015. Det handlar alltså om en vidareutveckling av den strategiska riktningen och inte en grundläggande förändring. I den reviderade strategin finns det, till skillnad från tidigare, inte ett konkret omsättningsmål för 2017.

– Fyra år in i strategiperioden har vi nått många av strategins mål och vi har kommit nära omsättningsmålet på 75 miljarder danska kronor. Vi behöver nu leverera i form av mervärde till ägarna, och det ligger ett stort arbete i att utlösa den potential som vi nu skapat. Det är bland annat det som Strategi 2017 handlar om. Så även om omsättningen självklart kommer att öka markant de kommande fem åren, så är lönsamhet det egentliga målet, avslutar Peder Tuborgh.

Mer information om Arlas strategi 2017 hittar du här.

Presskontakt:
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 070-884 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76