Strukturpaketet: slutligt beslut fattat av styrelsen

Lästid
1 min
Publicerad
18 november 2013
Kontakter:
Presskontakt

Arlas styrelse har nu fattat det formella beslutet om effektiviseringar och investeringar i produktionen i Sverige. Detta efter att de Sverigeövergripande förhandlingarna kring det så kallade strukturpaketet avslutats. Beslutet innebär bland annat att mejerierna i Göteborg och Skövde stängs och att en anläggning för cottage cheese startas i Falkenberg.

I oktober fattade Arlas styrelse ett inriktningsbeslut om att effektivisera produktionen i Sverige för framtiden. Resultatet blir i linje med Arlas strategi 2017 en effektiv och modern mejeristruktur, med minskad miljö- och klimatpåverkan.

Efter fackliga förhandlingar på övergripande Sverigenivå, samt fördjupad dialog med lokala intressenter, har Arlas styrelse nu fattat slutgiltigt beslut om strukturpaketet. Detta innebär att mejeriet i Göteborg lägger ner under tredje kvartalet 2014 och att produktionen flyttas till mejeriet i Jönköping, att mejeriet i Skövde stängs under fjärde kvartalet 2015 och att Arla istället startar Europas största cottage cheese-anläggning i Falkenberg under fjärde kvartalet 2014. Därutöver ska Visby mejeri under första och andra kvartalet 2014 renodlas till produktion av mjölkpulver samt konsumtionsmjölk och vispgrädde för den gotländska marknaden.

  • Vi vill i god tid säkra lönsam avsättning för våra ägare Arlaböndernas mjölk och stärker nu vår konkurrenskraft  genom att anpassa produktionskapaciteten och investera. Nu när det slutliga beslutet är fattat kan vi inleda lokala konsekvensförhandlingar och processen att ge berörda medarbetare ett bra stöd framåt, säger Jörgen Greve, produktionsdirektör på Arla Sverige.

I nuläget jobbar cirka 360 personer i den berörda produktionen. Samtidigt föreslås nyanställningar av totalt 110-130 personer i Falkenberg och Jönköping.

Varsel läggs till Arbetsförmedlingen, med start i Göteborg och Visby. Först när de lokala förhandlingarna är färdiga är det klart exakt hur många och vilka medarbetare som berörs av förändringarna. Hur lång tid de lokala konsekvensförhandlingarna tar skiljer sig åt mellan olika mejerier.

Samtidigt har Arla hittat en köpare av fastigheten i Göteborg, fastighetsbolaget Wallenstam, som planerar bygga bostäder på området. Läs mer om det på http://www.wallenstam.se/om/press/

Svar på de vanligaste frågorna om strukturpaketet finns här.

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige: 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com 
www.arla.sehttp://nyheter.arla.se/fragor-svar-arlas-strukturpaket/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76