Stabilt årsresultat på pressad marknad

Lästid
6 min
Stabilt årsresultat på pressad marknad
Publicerad
20 februari 2013
Kontakter:
Presskontakt

Fusioner, förvärv och starka varumärken ökade bondeägda mejeriföretaget Arlas omsättning markant under 2012. Trots de hårt pressade priserna på den globala mejerimarknaden under det första halvåret uppnådde Arla det förväntade nettoresultatet - och därmed den högsta efterlikviden någonsin till sina ägare.

2012 innehöll stora framgångar på Arlas tillväxtmarknader och historisk expansion i Europa. Men under första halvåret var priserna i den globala mejeribranschen hårt pressade, på grund av en oväntat stor ökning av mjölkproduktionen i världen, och det påverkade intjäningen i hela branschen.

Arlas omsättning ökade med 15 procent, till 63,1 miljarder danska kronor (73,7 miljarder svenska kronor), jämfört med 54,9 miljarder danska kronor 2011.  Koncernens nettoresultat utgjorde tre procent av omsättningen och var under 2012 1,9 miljarder danska kronor, (2,2 miljarder svenska kronor) jämfört med 1,4 miljarder danska kronor 2011.

För varje kilo mjölk som de 12 300 ägarna i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg levererade till företaget, genererade Arla en intjäning på 2,71 danska kronor under 2012 (fyra procent lägre än företagets 2,81 danska kronor 2011). Motsvarande siffror i svenska kronor är 3,37 för 2012 och 3,74 för 2011.

– 2012 har varit ett år att minnas för Arla. På en svår marknad har Arla fortsatt sin utveckling som ett stabilt kooperativ, med nya lovande positioner på flera kärnmarknader och många starka varumärken. Arlaintjäningen ligger under 2011 års nivå, men ändå i det övre skiktet bland de europeiska mejeriföretagen, som alla har känt av samma press. Med tanke på marknaden är det en stabil årsredovisning Arla har presterat för 2012, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Årets nettoresultat på 1,9 miljarder danska kronor är det högsta i Arlas historia, och Arlaintjäningen är den tredje högsta någonsin. Enligt styrelsens förslag till disponering av resultatet blir efterlikviden i Sverige 20 svenska öre per kilo mjölk som levererats under året, vilket är den högsta någonsin. Ändå är det av största vikt för Arlas ledning att förbättra situationen för företagets ägare. Många av ägarna är under hård press på grund av de ökade omkostnaderna på gårdarna.

– Vi är fullt medvetna om att förhållandet mellan intäkterna från mjölken och driftskostnaderna på gårdarna är mycket tufft för våra ägare just nu. Arla tjänar de pengar som över huvud taget går att tjäna på marknaden för tillfället, men under 2012 innebar bland annat de höga foder- och energipriserna att mjölkpriset inte alltid räckte till för att täcka den dagliga driften på gårdarna. Detta är något ledningen ständigt har i fokus, säger Peder Tuborgh.

Sverige: Framgångsrik integrering av Milko

I Sverige steg omsättningen under 2012 med 11 procent till 11,8 miljarder danska kronor. Internt låg fokus främst på att integrera mejeriföretaget Milko med Arla efter fusionen i slutet av 2011.

– Det var en väldigt omfattande process som blev mycket lyckad. Vi har lagt upp nya distributionslinjer och välkomnat 2 000 nya kunder i våra system. Lönsamhetsmässigt gick det bra och det har aldrig tidigare sålts så många Arlaprodukter i Sverige som förra året. Men marknaden är tuff och vi har fortsatta utmaningar att få upp volymerna under 2013, säger Christer Åberg, vd för Arla i Sverige.

Ett viktigt steg på vägen mot målet att öka försäljningen under 2013 är att fokusera på marknaden för handelns egna varumärken (EMV). I jämförelse med andra länder har Sverige en låg andel EMV i mejeridisken, men den växer kraftigt.

– Vår strategi framöver är att utveckla Arlas affärer både under Arla®-varumärket och inom EMV. Vi ska hitta lönsam avsättning för våra ägare mjölkböndernas råvara och om kunderna vill ha EMV är det viktigt att Arla är med och tar en del av den kakan genom att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar, säger Christer Åberg.

En värld, olika utveckling

Medan tillväxten för livsmedel på marknaderna i Europa är fortsatt låg, fortsätter den tvåsiffriga tillväxtökningen utanför EU. Arlas omsättning och intjäning har ökat på i stort sett alla marknader utanför EU under 2012. I Ryssland ökade Arla sin omsättning med nästan 28 procent till över 600 miljoner danska kronor, och i regionen Mellanöstern och Afrika steg försäljningen av mejeriprodukter till konsumenterna med 22 procent till cirka 3 miljarder danska kronor.

– 2012 blev det tydligt att framtidens möjligheter ligger på de nya tillväxtmarknaderna. Under 2012 har vår ingrediensverksamhet tillsammans med marknaderna utanför Europa i hög grad bidragit till företagets resultatutveckling – vi har faktiskt aldrig sett en så positiv intjäning utanför EU som just nu. Det är ett bevis på att vår internationella strategi nu betalar sig ekonomiskt, något som samtidigt understryker att de internationella marknaderna kommer att vara avgörande för vår framtida intjäning, säger Peder Tuborgh.

Globala varumärken och ingredienser ökar

Trots den allmänt låga tillväxttakten på mejerimarknaden inom EU har Arlas globala varumärken – med Arla®-varumärket och Lurpak® i täten – sammantaget lyckats växa, även i Europa. Totalt ökade varumärket Arla® med 3,4 procent, medan Lurpak® hade en tillväxt på 5,1 procent globalt. Arlas tredje och minsta globala varumärke – Castello® – påverkades dock en aning av de europeiska konsumenternas allmänna återhållsamhet när det gäller lite dyrare kvalitetsvaror. Den globala omsättningen av Castello®-produkter minskade därför med 1,1 procent under 2012.

Arla Foods Ingredients, som ansvarar för Arlas globala produktion, försäljning och utveckling av vassleproteiner och ingredienser till livsmedelsindustrin, ökade sin omsättning med 10 procent under 2012 till 2,2 miljarder danska kronor.

Sammanlagt stod koncernen för en organisk tillväxt på 2,1 procent, främst tack vare tillväxtmarknaderna Ryssland, Mellanöstern och Afrika samt vassle- och ingrediensverksamheten.

Lägre omkostnader

Bland insatserna för att öka intjäningen till Arlas ägare märks de åtgärder Arlas ledning vidtog 2012, med målet att skapa en smidigare koncern som kan agera snabbt, och med lägre kostnader. Effekten av detta kommer att maximeras under 2013 och framåt.

– Under 2012 införde vi en rad nya effektiviseringsåtgärder, som sammanlagt förväntas spara minst 2,5 miljarder danska kronor fram till 2017. Effekten av detta kommer att märkas tydligare 2013, men redan 2012 upplever vi en tydlig minskning av kostnaderna som ser ut att vara bestående, säger Frederik Lotz.

Förväntningar på 2013

2013 förväntas Arlas omsättning hamna på cirka 72 miljarder danska kronor. Resultatet bedöms kunna uppfylla målet på tre procent av omsättningen, vilket motsvarar 2,2 miljarder danska kronor. Utifrån de nuvarande förväntningarna på marknaderna är Arlas ambition att leverera en intjäning till ägarna som överstiger intjäningen 2012.

– Mjölkpriset påverkas av faktorer som vi inte alltid kan förutse eller styra över. Det märkte vi tydligt under 2012. Prognoserna för 2013 visar att vi kommer att ha fortsatt låg eller ingen tillväxt inom EU, där vi har huvuddelen av vår intjäning och omsättning. Däremot kommer den imponerande tillväxttakten utanför EU att fortsätta. Men oavsett utvecklingen på marknaderna står vi rustade inför uppgiften. Genom de beslut som har tagits om att genomföra flera stora fusioner och uppköp, har Arlas ägare gett oss de verktyg som behövs för att öka intjäningen ännu mer. Den ökningen ska vi nu leverera till dem, säger Peder Tuborgh.

Årsbokslutet presenterades för Arlas styrelse på tisdagen. Den ska nu gås igenom tillsammans med Arlas representantskap vid ett möte i Halmstad den 27–28 februari 2013, varefter den slutliga årsredovisningen offentliggörs och resultatet disponeras.

En text över utvecklingen 2012 på Arlas kärn- och tillväxtmarknader bifogas nedan.

Nyckeltal 2012:

  • Arlaintjäning: 2,71 danska kronor (3,37 svenska kronor)
  • Ägarmjölk: 7,529 miljarder kilo
  • Omsättning: 63,1 miljarder danska kronor (73,7 miljarder svenska kronor) (15 procent tillväxt av omsättningen jämfört med 2011)
  • Resultat: 1,9 miljarder danska kronor (2,2 miljarder svenska kronor)
  • Mjölkbetalning: 19,1 miljarder danska kronor (22,3 miljarder svenska kronor) har betalats till ägarna under 2012 i form av avräkning för deras mjölk

För intervjuer och ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 070-884 42 90, claes.henriksson@arlafoods.se
www.arla.se

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76