Representantskapet röstade ja till AFMP

Lästid
2 min
Publicerad
10 oktober 2013
Kontakter:
Presskontakt

Arlas representantskap röstade på onsdagen ja till att ta med den brittiska leverantörsgruppen AFMP som fullvärdiga ägare i Arla från den 1 januari 2014. Det kommer att stärka Arla i Storbritannien, som är koncernens enskilt största marknad.

Arla Foods Milk Partnership (AFMP) är en leverantörsgrupp, som redan i dag levererar mjölk till Arla i Storbritannien, och gruppen äger en mindre del av Arlas brittiska verksamhet. Arla och AFMP offentliggjorde i augusti, att de två parterna senare under året skulle ta ställning till en sammanslagning. Först ut att rösta om detta var Arla, vilket skedde på representantskapsmötet i Nyborg i Danmark, som pågår under onsdagen och torsdagen.

Omröstningen var skriftlig och krävde 3/4-majoritet. Det är 177 medlemmar i Arlas representantskap och 151 röstade ja, 20 emot. 6 röster var blanka. Före omröstningen var det en grundlig debatt – både om bakgrunden till förslaget och om dess innehåll. Till exempel handlade det om AFMP:s betalning för att komma med i Arla och deras demokratiska inflytande.

Långsiktig säkring av brittisk mjölk
Om AFMP:s leverantörer blir ägare av Arla kommer Arlas mjölkvolymer i en första omgång inte att öka, eftersom Arla redan köper AFMP-böndernas mjölk. Men avtalet kommer att öka Arlas stabilitet och möjligheter på den brittiska marknaden, eftersom mjölken framöver levereras av ägare, som har ett långsiktigt intresse i Arlas utveckling och mission om att skapa högsta möjliga värde av mjölken och möjligheter för ägarnas tillväxt.

  • Arlas strategi bseras på tillväxt och tillväxt kräver mera mjölk. Vi behöver mjölk för att fortsatt kunna möta kunderna, växa tillsammans med dem och vara effektiva. Allt detta är en förutsättning för att kunna vara en stabil partner för våra ägare och betala dem ett starkt mjölkpris. Det gäller inte bara för Arla i Storbritannien, utan för hela företaget, att en stabil råvaruförsörjning är avgörande för våra möjligheter att skapa tillväxt och lönsamhet, säger Arlas styrelseordförande Åke Hantoft.

Över två år kostar det totalt AFMP-bönderna 7,5 pence per liter levererad mjölk att bli medlemmar och ägare av Arla (sedan tidigare har Arla cirka 1600 ägare i Storbritannien).

Nästa steg i processen
Den 30 oktober ska AFMP som grupp ta ställning till förslaget, och om det blir ett ja ska den enskilda AFMP-leverantören ta ställning senast den 15 november. Medlemskapet gäller från den 1 januari 2014.

Fakta
• Arla Foods Milk Partnership (AFMP): cirka 1300 mjölkbönder och 1,6 miljarder kilo mjölk. Äger i dag 3,15 procent av Arlas brittiska verksamhet. Därutöver kommer ytterligare 300 kontraktsleverantörer med cirka 200 miljoner kilo mjölk få samma möjlighet att gå med i Arla, om AFMP-avtalet godkänns. Totalt alltså 1 600 brittiska mjölkbönder med 1,8 miljarder kilo mjölk.
• Arla Foods totalt: cirka 12 300 ägare och 10,4 miljarder kilo mjölk.
• Arlas samlade omsättning globalt väntas nå 73 miljarder danska kronor 2013.

Presskontakt
Arlas pressjour: 0708-84 42 90

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76