Nu dricker vi mer ekomjölk igen

Lästid
2 min
Nu dricker vi mer ekomjölk igen
Publicerad
03 oktober 2013
Kontakter:
Presskontakt

Efter en period av minskad försäljning av ekomjölk ute i butikerna syns tecken på en ljusning. Under de senaste tre månaderna ökade Arlas försäljning av ekologiska mejeriprodukter med 6,3 procent jämfört med motsvarande period 2012. Samtidigt minskar nu bondeägda Arlas överskott av ekomjölk, visar Arlas Ekorapport.

Marknaden för ekologisk mat har haft det tufft de senaste åren med stort fokus på pris ute i butikerna. Under första halvåret 2013 hade den ekologiska mjölken en total försäljningsvolym i dagligvaruhandeln på drygt 23 miljoner kilo. Det är en minskning med 5 procent jämfört med samma period 2012. Det visar Arlas Ekorapport med sammansatt branschstatistik för det första halvåret 2013.

Arlas Ekorapport dock på en positiv utveckling för ekomjölken i detaljhandeln de senaste tre månaderna (till och med v 36). Under perioden ökade Arlas ekologiska försäljning med 6,3 procent i värde. Det är framför allt mjölkkategorin som står för ökningen. Den positiva trenden är särskilt tydlig i slutet av perioden.

– Att vi nu ser en positiv trend ute i butikerna gör oss försiktigt positiva om att utvecklingen går åt rätt håll. Våra undersökningar visar också på en ökad vilja hos konsumenterna att köpa ekologiskt igen, säger Ann Freudenthal, ansvarig för Arlas ekosatsning.

Den minskade butiksförsäljningen, i kombination med en lyckad ökning av tillgång på ekomjölk, har gjort att Arla under en period har haft ett överskott på svensk ekomjölk. För att få fart på försäljningen har Arla det senaste året genomfört en prisväxling, där priset på ekomjölk sänkts, samtidigt som priset höjts något på den konventionella mjölken. Man har även konverterat hela produkter till eko och ändrat förpackningsdesignen så att eko ska vara lättare att hitta i hyllan. För första gången har Arla under 2013 också börjat exportera ekomjölk i större skala i form av ekologiskt mjölkpulver.

De nya siffrorna visar att Arlas ekoöverskott nu minskat till cirka 30 procent och att en högre procent av ekomjölken alltså används till ekoprodukter igen.

– Som ett kooperativ är Arlas främsta uppgift att våra ägare mjölkbönderna ska få så bra betalt för mjölken som möjligt. Målsättningen har därför varit att utnyttja ekoöverskottet på bästa sätt. Vi har ambitionen att fördubbla ekoförsäljningen fram till 2015 och det är glädjande att våra åtgärder för att försöka få igång försäljningen nu börjat ge resultat, säger Ann Freudenthal.

Statistiken i Arlas Ekorapport bygger på uppgifter från LRF Mjölk, Arla, Ipsos och Nielsen. Se hela rapporten bifogat. Fakta Arla och eko

  • Koncernen Arla är i dag världens största producent av ekologiska mejerivaror. I juni 2013 producerade 474 svenska ekologiska Arlagårdar mjölk till över 80 svenska ekologiska produkter.
  • Arla såg tidigt fördelarna med ekologisk produktion. Den ekologiska mjölken har nu funnits i Sverige i över 20 år.
  • Arla Ekomjölk lanserades i mitten av augusti 1991 i Stockholmsområdet. Mjölken kom då från 13 ekologiska och biodynamiska gårdar i Sörmland och Uppland.
  • Arla har som mål att fördubbla den ekologiska försäljningen i Sverige fram till 2015.
  • Arla är en kooperativ mejeriförening som ägs av cirka 12 000 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Luxemburg och Belgien. Arla har cirka 3 700 svenska ägare från Skåne i söder till Jämtland i norr. Företaget har 12 mejerier i Sverige.
  • Läs mer på Arla.se/eko

Presskontakt:

Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76