Maximalt med näring. Minimalt med fett. Nu ekologisk!

Lästid
3 min
Maximalt med näring. Minimalt med fett. Nu ekologisk!
Publicerad
25 april 2013
Kontakter:
Presskontakt

Mångas favoritsportdryck minimjölk är nu ekologisk. Arlas nya ekologiska minimjölk kommer från svenska ekologiska gårdar. Minimjölken har mindre än 0,1 procent fett, men innehåller ändå mjölkens alla vitaminer och mineraler - och dessutom högvärdigt protein. En god nyhet för den som tänker på både kosten och miljön.

– Att välja ekologisk mjölk är ett enkelt sätt att göra något bra för miljön. Att skaffa sig en godare vana helt enkelt. Minimjölken dricks av många som redan har goda vanor. Därför hoppas vi att minimjölkälskarna kommer uppskatta att innehållet är ekologiskt, säger Ann Freudenthal, ansvarig för Arlas ekosatsning.

Genom att handla ekologiskt medverkar man till att fler bönder kan driva sina gårdar ekologiskt. Det ekologiska lantbruket bidrar bland annat till att den biologiska mångfalden ökar och att användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar.

När minimjölken nu blivit ekologisk har den fått en ny förpackning utan skruvkork, liksom Arlas övriga ekologiska sortiment. Förpackningar utan skruvkork har en lägre klimatpåverkan än förpackningar med, eftersom de innehåller mindre plast.

– Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter. Vi har drivit utvecklingen i Sverige över tjugo år och lanserade den första ekomjölken redan 1991. Nu tar vi ett steg till och gör minimjölken helt ekologisk. Både du och naturen mår bra av ekologisk mjölk, säger Ann Freudenthal.

Arlas Minimjölk lanserades i Sverige 1990 med den då okända modellen Emma Sjöberg i stor reklamkampanj. Minimjölk är en färsk mjölk som har en fetthalt på mindre än 0,1 procent, men som ändå innehåller alla mjölkens mineraler och vitaminer. Precis som all annan mjölk med låg fetthalt är den berikad med A- och D-vitamin. Minimjölk innehåller också högvärdigt protein, ett naturligt protein med en bred sammansättning av livsviktiga aminosyror. Minimjölk passar därför utmärkt för den som tränar och tänker på kosten.

Senare i år, vecka 36, kommer även Arlas Yoghurt Naturell 3,0 % att bli ekologisk.

Läs mer om Arla och ekologi här

Åtta argument för ekologisk mjölk:
Använder inga kemiska bekämpningsmedel - Ekologisk mjölk produceras så naturligt det bara går. De ekologiska gårdarna använder inte kemiska bekämpningsmedel eftersom dessa kan påverka näringsbalansen i jorden negativt. För att bli av med ogräs bearbetas jorden istället manuellt.

Använder bara naturligt gödsel - Konstgödsel är mycket energikrävande att framställa. Dessutom innehåller konstgödsel ämnen som bidrar till övergödning av hav och vattendrag. De ekologiska gårdarna använder bara naturligt gödsel (inte konstgödsel) och tillämpar ett kretsloppstänk.

Odlar största delen av djurens foder på gården - De ekologiska gårdarna odlar minst 50 procent av kornas foder på den egna gården, men många odlar allt foder själva eller köper det i närområdet. Det leder bland annat till färre och kortare transporter.

Låter korna vistas utomhus längre tid - Alla kor är ute på sommaren, men kor på ekologiska gårdar är i regel ute under en längre period och betar mer än andra kor. Under betesperioden är de ute mer än halva dygnet.

Visar särskild omsorg för ko och kalv - Ekologiska kor lever så naturligt som möjligt. De får äta så mycket gräs och grovfoder de vill. Kon får vara för sig själv när hon kalvar. Den nyfödda kalven får dia kon det första dygnet och sedan får den dricka riktig mjölk i minst tolv veckor.

Uppfyller särskilda krav för miljö och klimat - Det ställs särskilda krav på energianvändningen på de ekologiska gårdarna. Gårdarna arbetar systematiskt för att minska användningen av fossila bränslen och senast 2015 ska alla ha bytt till 100 procent förnyelsebar el.

Bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap - De ekologiska gårdarna behöver stora betesmarker eftersom betet är viktigt för korna. När korna betar bidrar de till den biologiska mångfalden (ett rikt djur- och växtliv) och att landskapet hålls öppet. En varierad växtföljd (olika sorters grödor) är också gynnsam för den biologiska mångfalden.

Gynnar ekosystemtjänster - Ekosystemtjänster (naturens eget sätt att samverka) är en känslig balans som vi alltför ofta tar för given. En minskad biologisk mångfald ger en minskad produktion av ekosystemtjänster. Eftersom de ekologiska lantbruken gynnar den biologiska mångfalden stärker de även naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster.

Källa: Arla

Ytterligare information:
Ann Freudenthal, ansvarig för Arlas ekosatsning, 070-689 58 48, ann.freudenthal@arlafoods.com

Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 0704-56 56 46, claes.henriksson@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76