Kommentar till upptäckt av Aflatoxin i mjölk

Lästid
1 min
Publicerad
30 april 2013
Kontakter:
Presskontakt

Mjölk är ett livsmedel som noga kontrolleras i flera led, både av Arla och ansvariga myndigheter. Arla ser alltid allvarligt på sådana här händelser. Det är därför vi i branschen valt att driva ett eget kontrollprogram för just aflatoxin (gemensamt i branschen genom LRF Mjölk) för att kunna garantera konsumenterna säkra produkter.

De nu upptäckta halterna ligger långt under gällande gränsvärden. Därför är mjölken godkänd att användas i produktionen vilket också skett vid vår ordinarie produktion i Linköping. Det har aldrig tillverkats några produkter över detta gränsvärde. Gränsvärdena i Sverige är väldigt lågt satta, 50 ng/liter mjölk. Som jämförelse kan sägas att gränsen i USA är 500 ng/liter.

Vi startar spårning direkt då aflatoxin överhuvudtaget går att spåra, vilket är långt innan gränsvärdet uppnås, just för att skapa trygghet för konsumenterna Arla har på kort tid hjälpt till att spåra källan, dåligt foder.

Det finns lagkrav på foderkontroller längre bak i kedjan, så detta borde ha upptäckts tidigare.  Samtidigt visar det att mejeribranschens kontrollprogram fungerar.

Konsumenter kan vara helt trygga med Arlas produkter. De svenska gränsvärdena är stränga, vilket vi tycker är bra. USA har t ex tio gånger högre gränser och de prover som uppmätts på mejeriet är långt under gränsen.

Läs även bifogat frågor och svar kring aflatoxin i mjölk.

Ytterligare information:
Arlas pressjour. 070-884 42 90
LRF Mjölk: 0771-573 573

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76