Arla släpper nya obligationer på marknaden

Lästid
1 min
Publicerad
28 maj 2013
Kontakter:
Presskontakt

För att skapa en bredare finansieringsplattform ger bondeägda Arla på nytt professionella investerare möjlighet att investera i företaget via obligationer. Totalt utfärdas obligationer till ett värde av 1,5 miljarder kronor. Arla har även upprättat ett program som möjliggör en aktivare användning av obligationer från Arlas sida framöver.

Arla vill ha en så bred finansieringsplattform som möjligt utan att äventyra bolagets ägarstruktur. Därför utfärdar Arla Foods nu obligationer till ett värde av upp till 1,5 miljarder kronor som komplement till övriga finansieringskällor såsom ägarkonsolidering, bostadsobligationer, banklån och så vidare.

– Arlas ägare i Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Luxemburg investerar i företaget, men det är samtidigt vår plikt att som företag sörja för den bästa och bredaste finansieringen. Vi har valt att utfärda obligationerna i svenska kronor, eftersom det finns en mycket effektiv marknad för företagsobligationer i Sverige, där Arla också har ett starkt varumärke, säger Frederik Lotz, Arla Foods koncernfinansdirektör.

Obligationerna noteras på börsen i Dublin i svenska kronor med en löptid på fem år. Danske Bank och SEB är lead managers i samband med emitteringen av obligationerna.

Fler emitteringar på väg
Detta är andra gången på två år som Arla utfärdar obligationer. I juni 2011 introducerades ett liknande obligationsupplägg. Den här gången har man också upprättat ett Euro Medium Term Note-program (EMTN) som gör det enklare att utfärda ytterligare obligationer i framtiden. Arla har registrerat EMTN-programmet på Irish Stock Exchange med ambitionen att använda sig mer aktivt av obligationer som en långsiktig finansieringskälla.

– Målgruppen för den här emitteringen är primärt institutionella investerare i Sverige, men i och med upprättandet av EMTN-programmet öppnar vi för fler emitteringar i framtiden. Och då utesluter jag inte att även andra marknader kan komma i fråga, säger Frederik Lotz.

Emitteringen av obligationer påverkar inte Arlas ägarstruktur och status som kooperativ utan koncernen ägs fortsatt till 100 procent av mjölkbönder. Emitteringen görs för att refinansiera en del av Arlas befintliga banklån.

Presskontakt:
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76