Arla på väg mot fler ägare i Storbritannien

Lästid
1 min
Arla på väg mot fler ägare i Storbritannien
Publicerad
30 augusti 2013
Kontakter:
Presskontakt

Det bondeägda kooperativet Arlas styrelse föreslår att den brittiska leverantörsgruppen AFMP (Arla Foods Milk Partnership) ska bli fullvärdiga ägare från den 1 januari 2014. Målet är att stärka mejeriföretaget ytterligare. Arlas representantskap ska ta ställning till frågan i oktober.

Kooperativet Arla Foods kan från och med 1 januari 2014 växa med ytterligare 1 600 brittiska mjölkbönder, vilket skulle ge Arla närmare 14 000 ägare i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Luxemburg.

AFMP (Arla Foods Milk Partnership) är en leverantörsgrupp som redan i dag levererar mjölk till Arla i Storbritannien. Gruppen äger också en mindre del av Arlas brittiska verksamhet. Nu föreslår Arlas styrelse att AFMP ska bli fullvärdiga ägare i Arla Foods Amba. Arla och AFMP offentliggjorde redan under våren att förhandlingar om delägarskap pågick.

– Vi har genom åren haft ett bra samarbete med AFMP, och de senaste fem eller sex åren har AFMP inte bara uttryckt en önskan om delägarskap, utan också visat en klar vilja att bli ägare och ta det ansvar som detta innebär. Inom Arlas styrelse är vi övertygade om att Arla kommer att bli mycket starkare av att få med AFMP i ägargruppen, säger Åke Hantoft, Arlas styrelseordförande.

Över en tvåårsperiod kostar det sammanlagt en AFMP-bonde 7,5 pence (cirka 76 svenska öre) per liter levererad mjölk att bli medlem i Arla.

– Erbjudandet innebär en enastående möjlighet att bli ägare i Europas största och mest framtidsorienterade bondeägda mejerikooperativ. Arla Foods amba är ett företag som ägs av bönder till förmån för bönder. Vi mjölkbönder i Storbritannien har samma mål som de mjölkbönder som äger Arla  i dag, säger ordföranden för AFMP, Jonathan Ovens.

I samband med AFMP-avtalet ökar tempot ytterligare för integrationen av Arla Milk Link (fusion 2012). Därför föreslås att Arla Milk Link redan från räkenskapsåret 2014 får efterlikvid, vilket är två år tidigare än planerat.

Arlas årliga invägning kommer till en början inte att bli större, eftersom Arla redan köper AFMP-böndernas mjölk.

Arla är ett kooperativ, och de slutliga besluten om efterlikvid till Arla Milk Link och medlemskap för AFMP fattas av mjölkbönderna i Arlas representantskap i oktober. AFMP-medlemmarna ska därefter enskilt ta ställning till sin framtid senast den 15 november.

Fakta:

  • I dag finns tre grupper av mjölkleverantörer i Storbritannien: ägare, AFMP och direktleverantörer.
  • AFMP: 1 250 mjölkbönder och 1,6 miljarder kilo mjölk. Äger i dag 3,5 procent av Arlas brittiska verksamhet.
  • Arla Milk Link: 1 500 medlemmar och 1,3 miljarder kilo mjölk.
  • Arla Foods totalt (2012): 12 250 ägare och 10,4 miljarder kilo mjölk.

Presskontakt:
Arlas pressjour: 0708-84 42 90

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76