Arla föreslår flytt och effektivisering av produktion inom Sverige

Lästid
4 min
Arla föreslår flytt och effektivisering av produktion inom Sverige
Publicerad
09 oktober 2013
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda mejeriföretaget Arla presenterade på onsdagen ett inriktningsbeslut som styrelsen tagit om strukturförändring av produktionen i Sverige under åren 2014-2015. Totalt berörs sex mejerier av förslaget – varav två, Skövde och Göteborg, föreslås läggas ner. Samtidigt vill Arla investera  i ett nytt innovationscenter och i ny produktion. Bland annat skapas i Falkenberg Europas största mejeri för cottage cheese. Effektiviseringen innebär också betydande miljöfördelar eftersom Arla satsar på moderna mejerier.

– Vi vill stärka vår konkurrenskraft genom att anpassa Arlas struktur och produktionskapacitet, i linje med koncernstrategin. Marknaden förändras i snabb takt, precis som i andra branscher. EMV tar andelar och internationella aktörer ökar sin närvaro i mejeridiskarna. I god tid säkrar vi nu fortsatt lönsam avsättning för våra ägares mjölk, säger Jörgen Greve, produktionsdirektör på Arla Sverige.

Europas största mejeri för cottage cheese i Falkenberg
Enligt inriktningsbeslutet föreslås Göteborgs mejeri stängas i slutet av 2014 och produktionen av färskvaror i Göteborg föreslås till största delen flytta till Jönköping, där investeringar och nyanställningar sker i mejeriet, samt till mejerierna i Linköping och Stockholm (Kallhäll).

Den andra stora föreslagna förändringen rör Skövde, där Arla tillverkar cottage cheese, exempelvis KESO®, i dag. Kapaciteten och läget mitt i stan förhindrar nödvändig långsiktig expansion. Enligt inriktningsbeslutet ska Arla istället investera i den stängda anläggningen i Falkenberg, där Europas största mejeri för cottage cheese föreslås öppnas i slutet av 2014 och Skövde föreslås stänga i slutet av 2015.

– Arla Sverige har unik kunskap att tillverka cottage cheese och genom att skapa Europas största mejeri för detta i Falkenberg kan vi ta tillvara nya möjligheter på marknaden, både i Sverige och i andra länder, och skapa ytterligare värde för Arlas ägare, säger Mats Hedlund, direktör för färskvaror på Arla i Sverige.

En tredje del i strukturpaketet är att produktionen i Visby renodlas till mjölkpulver samt konsumtionsmjölk och vispgrädde för den gotländska marknaden. Övrig produktion (filprodukter och smör) samt kyllager flyttas till Kallhäll respektive Götene.

Fackliga förhandlingar på Sverigenivå har påbörjats
Efter att styrelsen fattat sitt slutliga beslut om strukturpaketet kan lokala konsekvensförhandlingar ta vid. Därför är det för tidigt att säga exakt hur många medarbetare som berörs av de föreslagna strukturförändringarna, men i nuläget jobbar cirka 360 personer i den berörda produktionen (Göteborg 250, Skövde 90 och Visby: 20).Samtidigt föreslås produktionen flytta till andra anläggningar, och bedömningen är att man behöver anställa totalt omkring 110–130 fler i Falkenberg (60-80) och Jönköping (50).

Inriktningsbeslut i linje med koncernstrategin
Strukturpaketet är i linje med Arlas koncernstrategi 2017 där en viktig del är att ha en effektiv verksamhet med fokus på kostnadskontroll och nya sätt att jobba på. Målet är att totalt i koncernen spara 2,5 miljarder danska kronor före utgången av 2015.

– Ett fortsatt effektivt Arla är viktigt och bra för oss Arlabönder, vi har därför löpande effektiviserat mejeristrukturen i till exempel Danmark, Tyskland och Storbritannien de senaste åren. Nu vill vi göra en effektivisering även i Sverige, allt för ett fortsatt starkt Arla, säger Åke Hantoft, mjölkbonde i Halland och styrelseordförande i Arla.

Lägre klimatpåverkan
De föreslagna förändringarna ger minskad energi- och klimatpåverkan, minskad kemikalieanvändning och minskat produktsvinn. Anledningen är att Arla vill flytta produktion från äldre mejerier (Göteborg och Skövde) med hög klimatbelastning från produktionen till mejerier (Jönköping och Falkenberg) med betydligt lägre miljöbelastning.

Flytten av produktionen från Skövde till Falkenberg ger en minskning av transporterna eftersom det finns mycket mjölk i området kring Falkenberg som i dag transporteras långt till andra mejerier. Transporterna till och från mejeriet i Jönköping ökar enligt förslaget, men nettoeffekten blir ändå positiv, eftersom produktionen där är modernare och mer energieffektiv.

Strukturförändringarna ger också bättre ekonomiska förutsättningar att göra väsentliga förbättringar som minskar miljöbelastningen på kvarvarande mejerier till exempel genom att gå från fossila bränslen i värmepannor till biobränslen.

Processen framåt
Styrelsen har nu fattat ett inriktningsbeslut och fackliga förhandlingar på Sverigenivå har påbörjats. Först efter att styrelsen fattat ett slutligt beslut kan lokala konsekvensförhandlingar ta vid.

Nytt innovationscenter i Århus
Styrelsen har samtidigt fattat ett inriktningsbeslut om att kraftsamla Arlas innovation och att skapa ett nytt koncerngemensamt innovationscenter  i Århus i Danmark. Förslaget förväntas innebära att Arla Strategic Innovation Centres verksamhet i Stockholm, som i dag har 40 medarbetare, avvecklas. Även i denna fråga har fackliga förhandlingar påbörjats. Arla Sverige kommer dock även fortsättningsvis att ha innovation av färskvaror för Sverige lokaliserad i Stockholm.

Fakta om Arlas strukturpaket

Flytt av produktion:

  • Produktionen av färskvaror samt kyllagret i Göteborg föreslås flytta till Jönköping. En omlastningsterminal kommer att finnas kvar i Göteborg. 
  • Produktionen av cottage cheese föreslås flytta från Skövde till Falkenberg, där Europas största mejeri för cottage cheese skapas. 
  • Produktionen i Visby renodlas till mjölkpulver samt konsumtionsmjölk och vispgrädde för den gotländska marknaden. Övrig produktion (filprodukter och smör) samt kyllager flyttas till Kallhäll respektive Götene.

Tidplan: De olika åtgärderna i strukturpaketet föreslås genomföras under åren 2014–2015. Göteborgs mejeri stängs enligt förslaget i slutet av 2014, Skövde i slutet av 2015. Falkenberg föreslås öppna i slutet av 2014. Förändringar i Visby föreslås genomföras innan sommaren 2014.

Antal jobb: Exakt hur många medarbetare som omfattas av förslaget blir klart först efter de fackliga förhandlingarna. I nuläget jobbar cirka 360 personer i den berörda produktionen (Göteborg 250, Skövde 90 och Visby: 20). Samtidigt föreslås produktionen flytta till andra anläggningar med nyanställningar av totalt 110–130 personer i Falkenberg (60–80) och Jönköping (50).

Investeringar: Totalt 250–350 miljoner kronor varav merparten i Falkenberg (150–200 miljoner) och Jönköping och Kallhäll (100 miljoner).

Miljökonsekvenser: Förslagen minskar energianvändandet och klimatpåverkan, kemikalieanvändningen och svinnet av produkter. Arla vill satsa på moderna mejerier och ytterligare förbättringar genom investeringar i förnyelsebar energi.

Om Arla Sverige
Ägare: mejeriföretaget Arla är ett bondeägt kooperativ. Bland ägarna finns ungefär 3500 svenska mjölkbönder. Övriga ägare är mjölkbönder i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Luxemburg.

Medarbetare: Arla har cirka 3500 medarbetare i Sverige.

Antal mejerier i Sverige: 13

Omsättning i Sverige: 13,8 miljarder kronor (2012)

Presskontakt:
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige: 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76