Representantskapet godkände disponeringen

Lästid
1 min
Publicerad
01 mars 2012
Kontakter:
Presskontakt

Vid Arlas representantskapsmöte i Halmstad på torsdagen godkändes styrelsens förslag om hur Arla Foods vinst 2011 ska disponeras. Den så kallade efterlikviden blir i genomsnitt 9,7 öre per kilo mjölk och det individuella insatskapitalet blir 5,5 öre per kilo mjölk.

Representantskapet är bondeägda Arlas högsta beslutande organ med 150 förtroendevalda Arlabönder som ledamöter. Vid torsdagens möte behandlades Arlas årsresultat 2011 och representantskapet beslutade hur resultatet ska disponeras.

Representantskapet godkände styrelsens förslag, som innebär att efterlikviden i Sverige blir i genomsnitt 9,7 öre per kilo mjölk. De svenska Arlabönderna får även ytterligare 0,8 öre per kilo i ersättning för GMO-fritt foder. Nytt för 2011 års resultat är att det dessutom betalas ränta på insatskapitalet, i snitt 0,1 öre per kilo mjölk. Varje svensk Arlabonde får alltså en genomsnittlig utbetalning på 10,6 öre per kilo mjölk.

Avsättningen till insatskapital blir 5,5 öre per kilo mjölk. Det är pengar som betalas ut när Arlamedlemmen lämnar Arla.

Styrelsens disponeringsförslag följer representantskapets konsolideringsmodell, som antogs år 2009.

Om Arlas konsolideringspolitik
Den årliga konsolideringen ska vara 4,5 procent av årets Arlaintjäning. En tredjedel av konsolideringen är individuell (insatskapital) medan två tredjedelar av konsolideringen är kollektiv.

Om Arlas årsresultat 2011
Arla gjorde 2011 ett resultat på 1,311 miljarder danska kronor, vilket motsvarar 2,4 procent av Arlas omsättning samma år.

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se, www.facebook.com/arlasverige, twitter: @arlasverige

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76