Klartecken för Milk Link-fusion

Lästid
1 min
Publicerad
28 september 2012
Kontakter:
Presskontakt

EU:s konkurrensmyndigheter godkände på torsdagen fusionen mellan Arla och brittiska Milk Link. Fusionen träder i kraft den 1 oktober och innebär att Arlas ägarkrets utökas till att även omfatta mjölkbönder i Storbritannien.

ArIa Foods amba och Milk Link bekräftar nu att EU:s konkurrensmyndigheter har godkänt fusionen mellan de två mejeriföreningarna. Godkännandet innebär att sammanslagningen träder i kraft den 1 oktober och att det nya företaget blir det största mejeriföretaget i Storbritannien.

– Vi är väldigt glada att fusionen nu är godkänd. Jag är stolt över att bönderna i Arla och Milk Link går samman i ett nytt företag med ägare i flera europeiska länder och konsumenter över hela världen, säger Arlas styrelseordförande Åke Hantoft.

I samband med godkännandet ställer myndigheterna vissa villkor som Arla ska leva upp till för att bevara konkurrensen på den brittiska marknaden för UHT-produkter (produkter med lång hållbarhet).

För att bevara konkurrensen har Arla därför förpliktigat sig att sälja Milk Links affärsenhet i Crediton i en form som gör att den kan drivas vidare. Affärsenheten inkluderar bland annat Crediton mejeri som producerar Milk Links UHT-mjölk, UHT-grädde, en annan sorts färskmjölk med längre hållbarhet samt mjölkdryck och grädde till industrimarknaden.

Affärsenheten ska säljas enligt villkor som godkänns av konkurrensmyndigheterna och ska fram till försäljningen drivas vidare fristående från det nyfusionerade företaget. I villkoren ingår att Arla ska säkra att ekonomin, marknaden och konkurrenskraften i verksamheten bibehålls fram till försäljningen är genomförd. Det inkluderar att det ska avsättas resurser att utveckla företaget enligt befintliga affärsplaner och att det ska finnas en fungerande ledning på mejeriet som tar hand om den dagliga driften.

Arla producerar redan mjölk med lång hållbarhet på mejeriet i Settle. Mejeriet berörs inte av kommissionens villkor och produktionen där fortsätter.

EU:s konkurrensmyndigheter behandlar Arlas fusionsavtal med tyska MUH och brittiska Milk Link som separata ärenden. Resultatet av granskningen av fusionen mellan Arla och MUH meddelas därför separat.

Läs mer om båda fusionerna här.

Ytterligare information:
Arlas pressjour: 0708-84 42 90

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76