Grådömejeriet säljs till Coop

Lästid
2 min
Publicerad
05 juli 2012
Kontakter:
Presskontakt

Arla säljer det tidigare Milkomejeriet i Grådö utanför Hedemora i Dalarna till Coop. I och med försäljningen har Arla uppfyllt samtliga motkrav som Konkurrensverket ställde för att godkänna fusionen mellan Arla och Milko i höstas.

  • Vi är väldigt glada över att flera av våra medarbetare i Grådö nu kan behålla jobben och det känns bra att vi nu uppfyllt de motkrav som Konkurrensverket ställde på oss i samband med fusionsbeslutet, säger Christer Åberg, vd för Arla i Sverige.

Affären har slutförhandlats av den oberoende förvaltare som ansvarat för försäljningen sedan i slutet av februari. Försäljningen har också godkänts av Konkurrensverket som bedömt att Coop har både de kunskaper och finansiella resurser som krävs för att bedriva en långsiktigt hållbar mejeriverksamhet i Grådö.

  • Det är en tydlig trend i Sverige att handelns egna varumärken, EMV, ökar men att en detaljhandelskedja skaffar ett eget mejeri är något vi inte sett i norra Europa förut. Sannolikt kommer detta att snabba på tillväxten av EMV i Sverige ytterligare, säger Christer Åberg.

Grådömejeriet övergår i Coops ägo den 1 oktober. Eftersom det är en så kallad verksamhetsöverlåtelse följer medarbetarna med till den nya ägaren. I nuläget är det cirka 60 medarbetare vid Grådö mejeri. Enligt Konkurrensverkets motkrav ska Grådö ha en produktionskapacitet på minst 50 Mkg färskvaror per år. I försäljningen ingår alla inventarier som fanns när Arla tog över från Milko, förutom den utrustning som hör till HB Grådö - ett gemensamt bolag för produktion av produkter i bägare som Arla och Milko hade redan innan fusionen. Denna utrustning ingick inte i Konkurrensverkets motkrav och kommer att flyttas till andra Arlaanläggningar innan Coop tillträder. Coop ansvarar också själv för att skaffa mjölkråvara till mejeriet.

  • Dalarna kommer att fortsätta vara viktigt för Arla även utan Grådömejeriet. Vi värnar om såväl konsumenter som de över 100 mjölkbönder i Dalarna som är med och äger Arla, säger Christer Åberg.

Det var den 1 november som de båda bondeägda ekonomiska föreningarna Milko och Arla formellt gick samman. Milkobönderna blev då medlemmar och ägare av Arla på samma villkor som de andra Arlamedlemmarna. Som motkrav på fusionen beslutade Konkurrensverket att Arla skulle sälja mejeriet i Grådö samt totalt fem av Milkos varumärken (Bärry, Tiger, Fjällyoghurt, Fjällfil och Bollnäsfil). När Grådöförsäljningen nu är klar har Arla uppfyllt samtliga motkrav.

Om Arla

  • Arla Foods är en kooperativ mejeriförening som ägs av cirka 8 000 svenska, danska och tyska mjölkbönder. Drygt 3 800 av dessa finns i Sverige, varav 114 i Dalarna.
  • Arla har 14 anläggningar i Sverige, produktion i totalt 13 länder och försäljningskontor i ytterligare 20.
  • Antal anställda: drygt 16 000, varav 3 200 i Sverige.

Ytterligare information:
Arlas pressjour: 0708-84 42 90

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76