Fusioner på väg för Arla i Tyskland och Storbritannien

Lästid
4 min
Fusioner på väg för Arla i Tyskland och Storbritannien
Publicerad
22 maj 2012
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda mejeriföretaget Arla Foods står inför stora genombrott på den brittiska och den tyska marknaden. Två planerade fusioner stärker Arlas position som en av Europas ledande mejerikoncerner och kommer att öka omsättningen med 9 miljarder danska kronor (cirka 11 miljarder svenska kronor) per år. Genom fusionerna får Arla för första gången ägare i Storbritannien samtidigt som ägarkretsen i Tyskland utökas betydligt.

Arla Foods offentliggör i dag planer på två stora fusioner: Milch-Union Hocheifel (MUH) i Tyskland och Milk Link i Storbritannien. MUH är Tysklands åttonde största mejeriföretag och bland annat Europas största tillverkare av UHT-mjölk. Milk Link är Storbritanniens fjärde största mejeriföretag. De producerar mjölk, grädde och ost och är landets största osttillverkare.

– Både Milk Link och Milch-Union Hocheifel är starka, välskötta mejerikoncerner. Med sina produktportföljer och produktionssystem kommer de att stärka Arlas verksamhet i bägge länderna, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Precis som Arla ägs de båda mejeriföretagen av mjölkbönder. MUH har ägare i Tyskland, Belgien och Luxemburg - Milk Link i Storbritannien.

– I alla tre företagen är målet att skapa värde till ägarna i form av ett starkt mjölkpris. Det kommer det att vara även i fortsättningen. Och våra förutsättningar för att leverera goda resultat stärks om de här planerna förverkligas, säger Peder Tuborgh.

Ägarrepresentanter i Arla och MUH, och medlemmarna i Milk Link ska ta ställning till fusionsförslagen den 26 juni. Om fusionerna blir av har Arla fortsättningsvis ägare på koncernens fyra största marknader - Storbritannien, Sverige, Danmark och Tyskland, men även i Belgien och Luxemburg. Under förhandlingarna som har lett fram till fusionsavtalen har Arlas ordförande Åke Hantoft märkt av en stark gemenskap med de två andra företagen:

– Alla tre mejerikoncernerna har skapats av mjölkbönder som genom investeringar byggt upp företag som vi i dag kan vara stolta över. Tillsammans skapar vi ett företag som är väl rustat för att ta hand om mjölk, vår råvara, och skapa högsta möjliga värde av den. Den styrka och det värde som ligger i att ett kooperativ även i framtiden kan vara ett av världens ledande mejeriföretag kan inte värderas nog, säger Åke Hantoft.

Tillväxten är helt i linje med Aras Strategi 2015, i vilken målet är att öka mjölkpriset till ägarna, bland annat genom att stärka positionerna på kärnmarknaderna Storbritannien och Tyskland. Genom fusionerna blir Arla blir Storbritanniens största mejeriföretag och nummer tre i Tyskland. Arla har i strategin dessutom målet att öka omsättningen till 75 miljarder danska kronor till 2015. De två företagen har tillsammans en omsättning på cirka 9 miljarder danska kronor (cirka 11 miljarder svenska kronor). 2011 omsatte Arla 55 miljarder danska kronor (66,5 miljarder svenska kronor). Tillsammans förväntas företagen att skapa en omsättning på cirka 70 miljarder danska kronor 2013.

Fusionerna är ett betydande steg även för MUH och Milk Link. Båda företagen vill säkra tillgången till fler marknader, ett bredare produktutbud och ett mer stabilt mjölkpris till sina ägare.

– Vi är redan ett europeiskt mejeriföretag, men genom en fusion med Arla fullföljer vi vår strategi om att bli ett internationellt företag som har förmågan att erbjuda ett bra och stabilt mjölkpris. En fusion kommer att stärka vår position i Tyskland och göra att våra produkter får tillgång till fler marknader, säger Rainer Sievers, vd för Milch-Union Hocheifel.

– Den föreslagna fusionen sammanför två framgångsrika, tillväxtorienterade bondeägda mejeriföretag som kompletterar varandra när det gäller marknader, varumärken och kunder. Fusionen visar och förstärker Milk Links position som en av Storbritanniens ledande mejeriföretag, vilket vi bland annat har våra lojala och engagerade medlemmar att tacka för, säger Neil Kennedy, vd för Milk Link.

Ytterligare information ges vid en presskonferens på Arlas kontor i Köpenhamn, Sluseholmen 8C kl 13.00 i dag den 22 maj. På presskonferensen deltar Arlas ordförande Åke Hantoft, vice ordförande Jan Toft Nørrgaard samt Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Fakta

 • Med fusionerna kommer Arla Foods att växa från 8 024 kooperativa ägare i Danmark, Sverige och Tyskland till cirka 12 300 ägare i Danmark, Sverige, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Storbritannien.
 • Arla kommer väga in mer än 12 miljarder kilo mjölk, mot cirka 9 miljarder kilo mjölk i dag.
 • Namnet blir även i fortsättningen Arla Foods amba.
 • Medlemmar i Milk Link och Milch-Union Hocheifel kommer att fortsätta vara medlemmar i Milk Link respektive Milch-Union Hocheifel. De två företagen blir företagsmedlemmar i Arla.
 • Tillsammans har de tre kooperativen en omsättning på närmare 65 miljarder DKK 2011 (cirka 80 miljarder SEK).
 • Arlas omsättning i Tyskland ökar från 6 miljarder DKK till nästan 11 miljarder DKK.
 • Storbritannien är i dag Arlas största marknad med en omsättning på närmare 13 miljarder DKK 2011. Den ökar med drygt 5 miljarder DKK.
 • Ägarrepresentanter i de tre företagen ska ta ställning till fusionsförslagen den 26 juni. Om det blir ja väntas fusionerna att träda i kraft under hösten 2012.
 • Båda fusionerna kräver godkännande från konkurrensmyndigheterna.

Bifogat material

 • Grafik: Arlas omsättning 2008-2015
 • Karta: Arla och MUH i Tyskland
 • Karta: Arla och Milk Link i Storbritannien
 • Pressmeddelande Storbritannien (på engelska)
 • Pressmeddelande Tyskland (översatt till svenska)

Presskontakt:

Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige: 070-884 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com

OBS: Presskonferens i Köpenhamn, Sluseholmen 8C kl 13.00 i dag tisdagen den 22 maj

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76