Center för mjölkkvalitet öppnat i Kina

Lästid
1 min
Publicerad
27 november 2012
Kontakter:
Presskontakt

På måndagen öppnades ett kunskapscenter för säker tillverkning av mejeriprodukter som grundats i Peking av Arla och det kinesiska mejeriföretaget Mengniu. Centret invigdes av jordbruksministrarna från Kina och Danmark.

Centret ”China-Denmark Milk Technology Cooperation Centre” ska stärka livsmedelssäkerheten inom den kinesiska mejeribranschen, bland annat genom Arlas specifika kunskaper och erfarenheter inom mjölkkvalitet, spårbarhet och kontroll av mjölkproduktionen på gårdarna.

– Centret har sin egen organisation som ska starta projekt tillsammans med olika partners, till exempel universitet, företag eller Kunskapscenter för jordbruk i Danmark. Projekten täcker hela kedjan från jord till bord, säger Niels Juul Mortensen, teknikchef för Arlas verksamhet i Kina.

Arla är sedan tidigare i år tillsammans med Kinas största livsmedelsföretag COFCO delägare i Mengniu, som är landets ledande mejeriföretag. Syftet är att öka exporten av europeisk mjölk till Kina och kunskapscentret är en del av investeringen i Mengniu.

Ett av de första projekten från kunskapscentret har redan kommit en bra bit på väg. Det gäller en screeningmetod som det danska analys- och mätutrustningsföretaget Foss tagit fram i samarbete med Arla. Metoden bygger på att mjölkråvara har sitt eget särskilda ”fingeravtryck”. Detta fingeravtryck kan registreras via infrarött ljus som skickas genom mjölkprovet. Därefter jämförs provets fingeravtryck med fingeravtrycket från normal mjölk. En avvikelse tyder på att mjölkens sammansättning inte är naturlig. Metoden ska nu testas i praktiken på Mengnius mejerier.

Ett annat projekt är skapandet av en modellgård som ska drivas enligt kvalitetsprogrammet Arlagårdens principer. Det här projektet är fortfarande i uppstartsfasen.

Kunskapscentret ska främja samarbete mellan mejeribranschen i Kina och Danmark och samtidigt samla både praktiska och teoretiska kunskaper och erfarenheter om mjölkproduktion – allt i syfte att öka livsmedelssäkerheten i Kina. Målet är att höja kvaliteten i den kinesiska mjölkproduktionen till europeisk nivå med hjälp av Arlas mångåriga erfarenhet av mjölkproduktion i Danmark och Sverige.

Ytterligare information:
Arlas pressjour, 0708-84 42 90

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76