Universitetet och Arla i samarbete

Lästid
2 min
Publicerad
25 januari 2011
Kontakter:
Presskontakt

Forskare från två universitet och experter från Arla ska göra Danmark till ett av världens duktigaste livsmedelsländer.

Arla har under ett antal år haft ett fruktbart samarbete med Köpenhamns Universitet (KU) och Aarhus Universitet (AU), och har nu beslutat att etablera ett rent strategiskt samarbete med de två universiteten. De två avtalen ska ses som en förstärkning och koordinering av de redan goda existerande relationerna inom forskning, utveckling och utbildning inom livsmedelssektorn.

Helt konkret kommer Arla och universiteten att ställa forskare, teknologi och kompetens till förfogande för varandra i projekt och andra aktiviteter, som ska skapa större kunskaper om livsmedelssäkerhet, näring och hälsa, mjölkens sammansättning, konsumentinsikt, förpackning och hållbar produktion.

– Arla är ett globalt företag med stark och mycket bred forsknings-, utvecklings- och produktionskompetens in-house. Deras globala insikt i livsmedelsindustrin och konsumenternas behov, kombinerad med vår internationellt erkända forskning är en bra utgångspunkt för samarbetet, säger rektorn vid Köpenhamns Universitet, Ralf Hemmingsen, om KU och Arlas avtal.

Ett liknande avtal har ingåtts mellan Arla och Aarhus Universitet, där man ser fram emot ett ökat samarbete.

– På Aarhus Universitet satsar vi för närvarande på att stärka universitetets grundforskningsmiljöer och den användarorienterade forskningen på livsmedelsområdet. Med det nya avtalet kan vi utveckla det goda samarbete som vi har i dag med Arla om att stärka dansk livsmedelsproduktion, säger Søren E. Frandsen, prorektor vid Aarhus Universitet.

Vetande är vägen till tillväxt

Arla räknar med att det nyligen ingångna samarbetet med KU och AU ska bidra till att förbättra den danska konkurrensförmågan för livsmedel.

– En av förutsättningarna för tillväxt i Danmark är ett nära samarbete mellan näringslivet och de danska vetenskapscentren. Vi tror att det gynnar Danmarks konkurrensförmåga att företag som vårt låter våra medarbetare, och inte minst vårt duktiga innovationsfolk, utbyta erfarenheter och kunskaper med de kompetenta forskningsmiljöer som finns på universiteten i Köpenhamn och Aarhus, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

– Förutom de produkter som många danskar känner till från vardagen har Arla också en stor produktion och utveckling av högt specialiserade mjölkbaserade ingredienser till konsumenter och livsmedelsindustrin i resten av världen. Det ger insikt och kompetens som kan användas på universiteten till gagn för alla, säger Peder Tuborgh.

Arla Foods två samarbetsavtal med KU och AU gäller båda inledningsvis i fem år.

För ytterligare information:

  • Henrik Jørgen Andersen, Senior Director i Corporate Research & Innovation hos Arla Foods på telefon +45 20 95 12 41.
  • Charlotte Autzen, Chefkonsulent ved Københavns Universitet på telefon +45 28 75 42 64
  • Søren E. Frandsen, prorektor ved Aarhus Universitet på telefon +45 29 25 86 90

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76