Tysk organisationsförändring inom Arla

Lästid
1 min
Publicerad
09 november 2011
Kontakter:
Presskontakt

Tyskland blir en viktig kärnmarknad likställd med Sverige, Danmark och Storbritannien när Arla skapar en ny tysk-nederländsk organisation med säte i tyska Düsseldorf.

Chef för det nya affärsområdet blir koncerndirektör Tim Ørting Jørgensen. Hans uppgift blir att samla de tre befintliga tyska affärsenheterna i en och samma organisation. Han ska också förbereda för att implementera fler företag i denna organisation samt utveckla den tyska verksamheten i linje med Arlas strategi. I detta nya affärsområde ingår även den nederländska marknaden.

Den aktuella organisationsförändringen är en strategisk milstolpe och ska ses som en stark signal till bönder, kunder och även konkurrenter om att Arla nu ökar både tempo och närvaro på den tyska mejerimarknaden. Genom fusionen med Hansa-Milch och köpet av Allgäuland Käsereien blir Arla nu Tysklands sjunde största mejeriföretag med en tydlig målsättning att nå upp till topp tre.

– Vi behöver en stark organisation som kan se och utnyttja alla möjligheter till tillväxt genom ökad försäljning, uppköp och fusioner. Den ska kunna säkerställa en stabil integration av nuvarande och kommande affärsenheter. Det är nu vi lägger grunden för den framtida tyska kärnmarknad som vi har stora förväntningar på, och därför är jag glad att Tim Ørting Jørgensen har sagt ja till att ställa sig i spetsen för uppgiften, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Den nya tyska organisationen, byggs upp under hösten och kommer vara körklar till den 1 januari 2012.

Ytterligare information:
Robbin Grönstedt, tf. presschef, Arla Foods Sverige
Telefon: 070-88 44 290, robbin.gronstedt@arlafoods.com

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76