Tillväxt för Arla första halvåret 2011

Lästid
4 min
Publicerad
01 september 2011
Kontakter:
Presskontakt

Tillväxt är nyckelordet för Arla första halvåret 2011. Omsättningen ökade med 12 procent bland annat på grund av fusionen med Hansa-Milch och prishöjningarna på marknaden. Under perioden höjde samtidigt Arla mjölkpriset rejält till ägarna i Sverige, Danmark och Tyskland.

Första halvåret 2011 betalade Arla ut 1,2 miljarder danska kronor (motsvarar 1,50 SEK) mer till sina ägare för mjölken jämfört med första halvåret 2010. Det innebär en höjning av mjölkpriset (den så kallade Arlaintjäningen) med 14 procent.

Den ökade omsättningen härrör dels från Arlas kärnmarknader – främst Tyskland, där Arla under året fusionerade med den tyska mejeriföreningen Hansa-Milch, dels från internationella tillväxtmarknader, som också utvecklats mycket positivt under halvåret.

Första halvåret 2011 var omsättningen 27 miljarder danska kronor jämfört med 24 miljarder danska kronor första halvåret 2010. Målet i Arlas strategi 2015 är en årsomsättning på 75 miljarder danska kronor. Målet ska nås genom förvärv, fusioner och organisk tillväxt.

– Vi presenterar ett halvårsresultat med en omsättningsökning och en överordnad organisk tillväxt för koncernen på cirka 7 procent. Medan konsumenterna på våra europeiska marknader fortfarande är återhållsamma på grund av den förnyade finanskrisen, upplever vi en stark tillväxt på våra internationella marknader, i synnerhet i Mellanöstern och Nordafrika, där omsättningen steg med 18 procent, säger Arlas koncernchef, Peder Tuborgh.

I Mellanöstern och Nordafrika utvecklas försäljningen av konsumentförpackat mjölkpulver bra, ett resultat av att Arla de senaste åren har fokuserat på att utveckla ett produktsortiment med bra näringsvärde till ett pris som är överkomligt för konsumenterna i området. Även försäljningen av färsk mjukost har utvecklats starkt. Produkterna säljs till konsumenterna under varumärket Puck®, som är starkt i Mellanöstern.

Även tillväxtmarknader som Ryssland och USA har haft en bra utveckling under första halvåret 2011 med fina tillväxttal.

Mjölkpriset steg
Arla har under perioden en avsevärt förbättrad Arlaintjäning, främst på grund av stigande världsmarknadspriser som gjort det möjligt att höja mjölkpriset till ägarna ganska rejält. Det kan avläsas av Arlaintjäningen som är 2,71 danska kr/kg mjölk (3,69 SEK) första halvåret 2011 jämfört med 2,37 danska kr/kg mjölk (3,27 SEK) första halvåret 2010 och 2,52 danska kr/kg ( 3,49 SEK) för helåret 2010.

– Vi levererar med andra ord en rejäl tillväxt till våra ägare, säger koncernekonomidirektören Frederik Lotz.

Arla valde att hålla fast vid den höga utbetalningen i maj och juni, men belastar därmed periodens resultat. Resultatet är därför lägre än för samma period förra året. Det beror på att pengarna har betalts ut till ägarna.

För helåret räknar Arla med att leverera ett överskott på 2,5 procent av omsättningen, vilket motsvarar cirka 1,3 miljarder danska kronor.

– För hela 2011 räknar vi med ett rejält lyft i koncernens omsättning. Förväntningarna är dock behäftade med betydande osäkerhet på grund av den ökade makroekonomiska oron globalt samt den senaste tendensen till fallande mjölkpriser internationellt, säger Frederik Lotz.

Ett viktigt steg på kärnmarknaden Tyskland
Arla Foods fick under första halvåret ett viktigt genombrott på den tyska marknaden med tillgång till 80 miljoner konsumenter.

Det skedde genom fusionen med den kooperativa mejeriföreningen Hansa-Milch med cirka 650 medlemmar. Därmed har Arlas ägarkrets utvidgats till att även omfatta mjölkbönder i Tyskland. På bas av deras mjölk producerar Upahl-mejeriet i norra Tyskland huvudsakligen mjölk, grädde och yoghurt. Dessa sötmjölksprodukter är ett viktigt komplement till Arlas tidigare verksamhet i Tyskland, som främst har bestått av försäljning av ost (bland annat Arla Buko®) och smör- och matfettsprodukter (främst Arla Kærgaarden®) producerade i Danmark.

Fusionen med Hansa-Milch är ett första steg för att utveckla verksamheten på den tyska marknaden avsevärt, och ett nytt steg togs i juli då Arla lade ett bud på det sydtyska mejeriet Allgäuland Käsereien med cirka 1 800 mjölkbönder.

Den nordiska marknaden för mejeriprodukter är pressad
Arlas försäljning av färskvaror och ost i Norden påverkades under halvåret fortfarande av finanskrisen som ännu inte släppt taget om konsumenterna. I Finland är priskriget fortfarande hårt på mejerimarknaden och i Sverige är detaljmarknaden för mejeriprodukter generellt under hård press. Detta påverkar även Arla, där särskilt försäljningen av hårdost är pressad. Däremot ökar försäljningen av Arlas laktosfria produkter, särskilt till svenska konsumenter. I Norge har Arla genomfört en framgångsrik lansering av Starbucks® iskaffe och Rynkeby® juice. Båda produkterna produceras av Arlakoncernen.

Tre starka varumärken
De tre globala varumärkena Arla®, Lurpak® och Castello® har högsta prioritet i Arlas strategi, där fokus är på att öka kännedomen och försäljningen ännu mer, så att varumärkena bidrar till att skapa tillväxt i Arla. Därför nylanserades Castello® under första halvåret 2011 genom en internationellt inriktad kampanj, genom ny design och genom att introducera nya ostar under varumärket House of Castello®. Varumärket växte totalt med 15 procent, Arla® växte med 14 procent och Lurpak® ökade omsättningen med 21 procent under första halvåret.

Nyckeltal (milj. DKK) Första halvåret 2011 Första halvåret 2010Arlaintjäning DKK2,71 (3,69 SEK)2,37 (3,27 SEK)Omsättning26 66323 754Rörelseresultat608987Årets resultat497697

Omsättning kärnmarknader:
Sverige 5,7 mdr. DKK
Danmark 3,9 mdr. DKK
Storbritannien 6,2 mdr. DKK
Tyskland 2,1 mdr. DKK
Finland 1,1 mdr. DKK
Holland 1,1 mdr. DKK

Bifogad fil:
Highlights 1. halvåret 2011

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76