Sverige in i Arlatoppen som eget affärsområde

Lästid
1 min
Publicerad
07 september 2011
Kontakter:
Presskontakt

Arla i Sverige blir den 1 oktober ett eget affärsområde inom Arla Foods och Sverige-vd Christer Åberg tar plats i Arlas koncernledning. Motsvarande förändringar sker inom den danska verksamheten. Samtidigt upphör den tidigare nordiska organisationen.

Grundtanken bakom omorganisationen är att säkra att Arla kan leverera den tillväxt och lönsamhet som krävs för att nå det strategiska målet om en årlig omsättning på 75 miljarder danska kronor (ca 90 miljarder svenska kronor) 2015. Kärnmarknaderna Sverige och Danmark tar framåt plats i Arlas koncernledning tillsammans med tredje största kärnmarknaden Arla i Storbritannien. Samlat står dessa tre marknader för nästan två tredjedelar av Arlas omsättning.

– Genom förändringen får Koncernledningen en närmare dialog med kärnmarknaderna samtidigt som cheferna i Sverige och Danmark nu får direkt inflytande på koncernövergripande beslut. Det ger en bättre balans i den övergripande organisationen i Arla och nya perspektiv på våra strategiska överväganden, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Den tidigare nordiska strukturen försvinner och Arla samlar sitt varumärkes- och innovationsarbete i en och samma globala organisation.

– Innovation inom färskvaror är inte längre enbart en nordisk angelägenhet. Med kärnmarknader som Tyskland och Holland, med fullt sortiment av färskvaror, ska produktutvecklingen drivas globalt, medan försäljning, produktion och logistik drivs nationellt i nära samarbete med kunderna, säger Peder Tuborgh.

De två nya affärsområdena kommer att heta Consumer Sweden och Consumer Denmark med Christer Åberg respektive Peter Giørtz-Carlsen i spetsen. Båda ledarna utses till Executive Vice President.

– Sverige är en viktig marknad. Vi står för 20 procent av Arlas omsättning och en betydande del av resultatet. Därför är det bra att få en tydligare representation av Sverige än vi hade tidigare, säger Christer Åberg.

Christer Åberg får som medlem av koncernledningen också ansvaret för Finland, som efter att Consumer Nordic upphör, blir ett självständigt affärsområde.

De organisatoriska förändringarna sammanfaller med att Andreas Lundby och Hans-Åke Hammarström, idag medlemmar i Arlas koncernledning, haft önskemål om att lämna sina uppdrag. Båda kommer att arbeta vidare inom Arla. För Hans-Åke Hammarströms del kommer han att fokusera på specialuppdrag med koppling till den svenska och finska verksamheten.

Se bifogat organisationsschema kring Arlas koncernledning per den 1 oktober 2011.

Läs mer på www.arla.com/press/.

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76