Stor majoritet av Milkos bönder har sökt inträde i Arla

Lästid
1 min
Publicerad
02 september 2011
Kontakter:
Presskontakt

Den 1 september var sista dagen för Milkos medlemmar att söka inträde i Arla. Resultatet är att 553 mjölkbönder – som representerar 92 procent av mjölkmängden – vill bli medlemmar i Arla.

Ett villkor i fusionsavtalet var att en stor del av Milkos bönder, motsvarande 75 procent av mjölkmängden, ansöker om inträde i Arla. Den 1 september var sista ansökningsdagen och 553 Milkobönder – motsvarande 92 procent av mjölken – har ansökt om inträde. Det är ytterligare ett stort steg framåt i fusionsprocessen.

– Det är mycket glädjande att så stor del av Milkos medlemmar vill bli en del av Arla. Det är en hel del som ska falla på plats i en fusionsprocess och vi hoppas att den fortsätter i ett snabbt tempo eftersom Milkos bönder är hårt pressade ekonomiskt. En fusion mellan Arla och Milko är en viktig förutsättning för fortsatt mjölkproduktion i Milkos område, säger Arlas ordförande Åke Hantoft.

Nu återstår ett godkännande av Arlas representantskap och det svenska Konkurrensverket innan fusionen kan bli ett faktum. Arlas representantskap möts den 5–6 oktober. Konkurrensverket beräknas lämna sitt svar under hösten.

Fakta om inträde:

  • Arla kommer att ta emot alla Milkomedlemmar som ansöker om inträde under förutsättning att fusionsavtalets krav uppnås och att bönderna uppfyller Arlas kvalitetskrav.
  • Arla fortsätter att ta emot ansökningar från Milkos medlemmar. (Den 1 september var enbart ett steg i fusionsprocessen.)
  • Milkomedlemmarna som beviljas inträde i Arla får Arlas mjölkpris på tillträdesdagen av fusionen.
  • Tidigare Milkomedlemmar går in i Arla på likvärdiga villkor som Arlas ägare.

Se vidare information i bifogad pdf.

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76