Sänkt avräkningspris och ekotillägg

Lästid
1 min
Publicerad
01 september 2011
Kontakter:
Presskontakt

Från och med den 5 september sänks mjölkpriset till Arlabönderna med 15,5 svenska öre (12 danska öre). Samtidigt sänks även ekotillägget i Sverige med 12,8 svenska öre. Efter en första halvår präglat av tillväxt för Arla har globala råvaru- och industrimarknader vikit.

– Både inom och utanför EU har produktionen, och därmed utbudet, av mjölkråvara ökat, och vi har sett prisfall på industrimarknaden för bland annat mjölkpulver. Samtidigt har den ekonomiska osäkerheten i bland annat USA och Europa ökat igen, vilket påverkar konsumenternas inköpsmönster. Dessutom är den amerikanska dollarn under hård press, vilket minskar Arlas intjäning i danska kronor. Dessa faktorer påverkar både priserna och försäljningen för mejeribranschen, inklusive Arla Foods och därför tvingas vi sänka mjölkpriset till våra ägare, säger Arlas koncernekonomidirektör Frederik Lotz.

Samtidigt sänks även ekotillägget i Sverige med 12,8 öre, medan det i Danmark ligger kvar på samma nivå, 74,4 svenska öre (57,9 danska öre) Bakgrunden till sänkningen i Sverige är den vikande försäljningen av ekologiska produkter, vilket gett ett överskott på ekologisk mjölkråvara. I Danmark exporteras en stor del av ekomjölken bland annat till Hansa Milch i Tyskland.

– Vi har i Sverige sett en vikande trend under cirka ett års tid och den trenden har förstärkts på senare tid när konsumenterna mer siktat in sig på priset, förklarar Arlas Sverigechef Christer Åberg.

För att öka försäljningen har Arla i Sverige under året satsat mycket på marknadsföring i TV, tidningar, butiker, på webbar och på mjölkpaket. Den ekologiska mjölken har fått nya dekorer och ekologiska bönder har varit i butiker och pratat ekologi.

– Att utveckla våra ekologiska produkter har fortfarande högsta prioritet eftersom det långsiktigt kommer att vara en viktig del i Arlas sortiment. Trots det är det nödvändigt att justera nivån på tillägget, säger Christer Åberg.

Fakta:

· Arlanoteringen blir 400,9 öre per kilo för konventionell mjölk och 498,0 öre per kilo för ekomjölk.
· Ekotillägget i Sverige sänks med 12,8 öre per kilo mjölk, till 98,1 öre.
· Den danska Arlanoteringen blir 307,7 danska öre per kilo för konventionell mjölk och 365,6 danska öre per kilo för ekomjölk.
· Avräkningskursen för aktuellt kvartal: 1 DKK = 1,285 SEK (1 SEK = 0,778 DKK øre)
· Nästa prisbeslut kommer den 3 oktober 2011.

Bifogas:
Arlanoteringen i DKK, SEK och EURO

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76