Ny styrelseledamot utsedd

Lästid
1 min
Publicerad
02 november 2011
Kontakter:
Presskontakt

Anders Ramström, Sunne, blir ny ledamot i Arla Foods styrelse efter fusionen med Milko.

I enlighet med fusionsavtalet mellan Arla och Milko har Milkos valberedning föreslagit en kandidat till Arlas styrelse som Arlas svenska valberedning nu har godkänt. Därmed är Anders Ramström formellt utsedd. Arlas styrelse består nu av 16 medlemsvalda ledamöter plus fyra ledamöter som utsetts av medarbetarna.

Den nya ledamoten, Anders Ramström, är 43 år och driver tillsammans med tre delägare NIRA Lant AB, ett företag med tre delar: en ekologisk mjölkgård med 150 kor, en konventionell mjölkgård med 180 kor, samt två fjärrvärmecentraler.

Med en driftledarutbildning i botten har Anders Ramström bland annat gått styrelseutbildningar i regi av Styrelseakademin.

Anders Ramström har varit revisor i både Milko och i flera andra företag. Han har suttit i LRF:s regionstyrelse och är i dag revisor i LRF riks. Han är också styrelseledamot i entreprenadföretaget LBC Wetab, samt vice ordförande i Fryksdalens sparbank.

Övriga förtroendevalda från Milkos område väljs på sedvanligt vis på extra kretsmöten i fem kretsar i Arlas nya region Nord. Mötena hålls den 7,8 och 9 november. Då genomförs val till kretsråd och representantskap. Var och en av de nya kretsarna får en ledamot i representantskapet. Att Milko får fem platser i representantskapet är reglerat i fusionsavtalet. Därmed har representantskapet totalt 160 ledamöter.

Inför valen 2013 kommer det att göras en översyn av både kretsar och regioner i Sverige.

Ytterligare information:
Robbin Grönstedt, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, robbin.gronstedt@arlafoods.com

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76