Mjölkpriset till Arlas bönder höjs

Lästid
1 min
Publicerad
13 april 2011
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods styrelse har tisdagen den 12 april fattat beslut om att höja Aktuellt pris med 14,6 svenska öre från och med den 2 maj 2011.

Beslutet följer det förslag som kommunicerades den 7 april och innebär att Aktuellt pris för konventionell mjölk höjs till 343,8 öre svenska. Råvaruvärdet blir 330,6 öre (fettvärde 34,84 kronor och proteinvärde 59,22 kronor). Arlanoteringen är från den 2 maj 352,2 svenska öre.

Styrelsen har också beslutat att det svenska ekotillägget sänks, till 113,4 svenska öre (86,3 danska öre), på grund av ett överskott av ekologisk mjölkråvara på den svenska marknaden.

Aktuellt pris för ekomjölk blir därmed 457,2 och Arlanoteringen för ekomjölk 464,6 öre.

Arlas koncernledning har redan tidigare i år bedömt att det kan bli aktuellt med en eller flera prishöjningar under våren och sommaren. Motiven är att den globala efterfrågan just nu pressar upp mejeripriserna på nästan alla marknader.

Ytterligare information:

Katarina Malmström, presschef, Sverige
Telefon: 070-689 50 59
katarina.malmstrom@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76