Mjölkpriset justeras

Lästid
1 min
Publicerad
12 januari 2011
Kontakter:
Presskontakt

Arla förväntar ett mycket starkt mjölkpris under 2011. Det avspeglas i en total Arlaintjäning på cirka 368 svenska öre (270 danska öre) för 2011, jämfört med förväntade cirka 346 svenska öre (248 danska öre) för 2010. Trots detta går Arla tillbaka till den nivå som gällde före justeringen under november och december då det gjordes en extraordinär utbetalning.

Mjölkpriset justeras ner med 10,1 svenska öre (7,5 danska öre) från och med den 1 januari 2011. Avräkningskursen medför ytterligare en sänkning på 3,2 svenska öre för de svenska ägarna. Beslutet togs på tisdagens styrelsemöte.

Mjölkpriset är därmed nästan tillbaka på höstens nivå, före den senaste höjningen på 13,7 öre i november. Styrelsen beslutade då att göra en extraordinär engångsutbetalning eftersom årsresultatet för 2010 då låg över målet på 1,2 miljarder danska kronor. Överskottet betalades ut under november och december. Inför det nya verksamhetsåret och är det nödvändigt att justera mjölkpriset tillbaka till nivån som gällde före novemberhöjningen.

Det nya kvartal som började den 1 januari innebär också att en ny avräkningskurs beräknas mellan den danska och svenska kronan, enligt Arlas valutamodell. Den nya kursen (74,1) betyder att Aktuellt pris i Sverige sänks med ytterligare 3,2 svenska öre, samtidigt som Aktuellt pris höjs med 1,1 danska öre i Danmark.

Prisjusteringen tillsammans med den nya avräkningskursen ger en Arlanotering för januari på 372,8 svenska öre för konventionell mjölk och 503,4 svenska öre för ekomjölk. Aktuellt pris blir 335,3 respektive 466,9 svenska öre.

I Danmark blir Arlanoteringen 272,4 danska öre för konventionell mjölk och 330,3 danska öre för ekomjölk. Aktuellt pris blir 248,4 respektive 306,3 danska öre.

Fettvärdet blir 34,06 svenska kronor och proteinvärdet 57,91 svenska kronor (25,24 respektive 42,91 danska kronor).

Arlaintjäning 2010 och 2011

2010: cirka 346 svenska öre

2011: cirka 368 svenska öre

Fakta:

Avräkningskursen, som används när mjölkpriset till de svenska medlemmarna räknas om från danska till svenska kronor, beräknas kvartalsvis. Avräkningskursen är medelvärdet av den verkliga kursen åtta kvartal tillbaka. Eftersom kvartal med låga värden nu byts ut mot nya kvartal med höga värden så höjs avräkningskursen, från 73,1 som gällt under sista kvartalet 2010, till 74,1 för första kvartalet 2011. Det betyder alltså att en dansk krona från den 1 januari räknas om till 1,35 svenska kronor, i stället för 1,37 svenska kronor (1 SEK= 0,74 DKK; 1 DKK = 1,35 SEK).

För ytterligare information:

Katarina Malmström, tf presskontakt: 070-88 44 290

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76