Milko och Arla diskuterar fusion

Lästid
2 min
Publicerad
09 juni 2011
Kontakter:
Presskontakt

Styrelserna för Milko och Arla föreslår en fusion mellan de båda mejeriföreningarna. Milkos ekonomi är mycket pressad och Milko har därför vänt sig till Arla för att undersöka ett möjligt samgående. Milko meddelar samtidigt att den ersättning Milkobönderna får för sin mjölk sänks.

Med anledning av den svaga resultatutvecklingen under 2011 har Milkos styrelse beslutat att sänka ersättningen till mjölkbönderna med 40 öre för konventionella producenter och ytterligare 20 öre för ekologiska. För undvika framtida likviditetsproblem har Milko vänt sig till Arla för att undersöka ett möjligt samgående.

– Milko har länge haft en ekonomi i obalans och vi har tvingats att genomföra flera och genomgripande kostnadsförbättrande åtgärder de senaste åren. Försäljningsutvecklingen har dock fortsatt att utvecklas mycket svagt under 2011 och styrelsen har därför beslutat att kraftigt sänka avräkningspriset, säger Milkos ordförande Lars Reyier och fortsätter:

– Sedan 1985 har antalet mjölkkor i Sverige nästan halverats. Som förtroendevalda har vi därför både ett uppdrag och ett ansvar att söka moderna och prestigelösa strukturåtgärder på mejerimarknaden som ger medlemmarna bästa möjliga avsättning och ersättning för mjölken.

Grundprinciperna i fusionsförslaget är att Milkos medlemmar blir medlemmar och ägare av Arla Foods, på likvärdiga villkor som nuvarande Arlamedlemmar. Milkomedlemmarna får Arlas mjölkpris från dag 1 efter att fusionen är klar och godkänd av Konkurrensverket och Arla kommer att hämta mjölk hos alla Milkos medlemmar (se det bifogade fusionsförslaget för ytterligare detaljer).

– Arla har såväl kraft som struktur att utveckla både företaget Milko och ta emot mjölken från de mjölkbönder som i en fusion vill gå till Arla, oavsett hur mycket mjölk de levererar. En fusion ligger i linje med vår ambition att vara hela Sveriges matinspiratör och skapar förutsättningar för fortsatt mjölkproduktion i området, säger Åke Hantoft, ordförande för Arla.

Under de närmaste veckorna kommer MBL-förhandlingar att genomföras med Milkos anställda och informationsmöten att hållas med Milkos medlemmar. Den 28 juni tar Arlas styrelse ett beslut om fusionsavtalet. Samma dag håller Milko en första stämma där det krävs 50 procents majoritet för att gå vidare. Vid en andra stämma den 14 juli krävs 2/3 majoritet. Den 4-5 oktober behandlas fusionen vid Arlas representantskapsmöte. Affären måste också godkännas av Konkurrensverket. Detta är ett krav på alla fusioner och företagsförvärv av en viss storlek. Arla kommer inte att ta emot några nya medlemmar från Milko så länge Konkurrensverkets prövning pågår.

Milko och Arla har sedan tidigare en uppgörelse om att Arla köper mejeriet i Sundsvall och tar över driften från den 1 juli. Den af fären har dock inget med fusionsdiskussionerna att göra.

Kontaktuppgifter:

Robbin Grönstedt, presschef för Milko, 070-252 80 34, robbin.gronstedt@milko.se
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 0704-565646, claes.henriksson@arlafoods.com

www.milko.se, www.arlafoods.se

Faktauppgifter

Fakta om Arla:

  • Antal ägare/medlemmar: 3 649 danska, 3 529 svenska och 1 tysk (Hansa Arla Milch som i sin tur har cirka 600 aktiva medlemmar)
  • Total mjölkinvägning (2010): 8 713 Mkg, varav 4 345 Mkg i Danmark, 1 894 Mkg i Sverige och 470 Mkg i Tyskland
  • Antal medarbetare: 16 200 (varav 3 200 i Sverige)
  • Varumärken i Sverige: Arla Ko®, Bregott®, Yoggi®, Kvibille®, Wästgöta Kloster®, Castello®, Buko®, Lurpak® m fl.
  • Anläggningar i Sverige: Stockholm, Linköping, Jönköping, Göteborg, Skövde, Falkenberg, Kvibille, Götene, Kalmar, Vimmerby, Visby, Sundsvall (fr o m 1 juli 2011)

Fakta om Milko:

  • Antal ägare/medlemmar: 636
  • Total mjölkinvägning: 250 Mkg
  • Antal medarbetare: 336, varav 235 i produktion
  • Varumärken: Fjäll®, Bärry®, Bollnäs®, Philura®, Tiger®, Storsjöost®, Fina ®
  • Anläggningar: Grådö, Östersund, Sundsvall (t o m 1 juli 2011)

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76