Målet om ökat resultat uppnått

Lästid
2 min
Publicerad
22 februari 2011
Kontakter:
Presskontakt

Arla redovisar ett resultat på 1,3 miljarder danska kronor, vilket är 300 miljoner bättre än förra året räknat i danska kronor. Det är helt i nivå med styrelsens mål om en resultatnivå för 2010, vilket skulle ge Arlas mjölkbönder en efterlikvid på 9,2 danska öre. Beslut tas på Representantskapet den 3 mars.

Arla Foods åstadkom under 2010 en betydligt bättre intjäning än under 2009 åt sina ägare – de danska och svenska mjölkbönderna. För varje kilo mjölk som medlemmarna levererade ökade Arlas intjäning med 58 svenska öre under 2010, jämfört med 2009. Det ger utrymme för en efterlikvid på 12,5 svenska öre (9,2 danska öre) per kilo mjölk till Arlas ägare.

För Arla blev 2010 ett år när mjölkpriset fick en stabil utveckling uppåt, och när Arla Foods på allvar började leverera tillväxt i linje med Strategi 2015.

Totalt var Arlas intjäning 2010 (den så kallade Arlaintjäningen*) 349 svenska öre per kilo mjölk (252 danska öre), att jämföra med 291 svenska öre (214 danska öre) under 2009.

– Det är ett resultat, som visar att vi har klarat den ekonomiska krisen, och att vi har kontroll över våra kostnader, säger koncernchef Peder Tuborgh, som tillsammans med koncernfinansdirektör Frederik Lotz nu har presenterat årsbokslutet för Arlas styrelse.

Arlas årsredovisning ska godkännas av representantskapet den 3 mars 2011.

Omsättningen steg med 6 procent

I ett medlemsägt företag som Arla Foods är det intjäningen till ägarna som visar hur bra det gått för företaget det gångna året.

– Under 2010 ökade vår omsättning, och vi tjänade mer pengar till våra ägare än vad vi gjorde 2009, konstaterar koncernchef Peder Tuborgh och tillägger:

![](http://arla.newsroom.cision.com/wp-content/uploads/2011/02/tuborgh-133x200.jpg)– Vi har tagit beslut om investeringar, som visar företagets vilja att satsa långsiktigt och att utnyttja de möjligheter som finns på de marknader där vi arbetar. Ett exempel är beslutet om att bygga ett helt nytt mejeri i Storbritannien, som blir världens största färskvarumejeri. Ett annat exempel är att vi fortsätter att förbättra och investera i vår ingrediensverksamhet, som är en av de ledande i världen.
Arla Foods omsättning blev 49 miljarder danska kronor, vilket är nästan 3 miljarder mer än under 2009, räknat i danska kronor*. Det motsvarar en ökning på cirka 6 procent. Årets resultat blev 1 268 miljoner danska kronor mot 971 miljoner danska kronor 2009. Under 2010 beslutade Arlas styrelse att företaget ska ha ett årsresultat på 2,5 procent av omsättningen, vilket alltså har uppfyllts.

– Vi har klarat 2010 tillfredsställande, men vi har fortfarande en bra bit till att klara vårt mål om att ligga 50 öre över industrimarknaden. Därför är det otroligt viktigt att vi investerar och utvecklar Arla och Arlas marknader, avslutar koncernchefen.

* Arlas räkenskaper är alltid i danska kronor, eftersom Arla har sitt säte i Danmark. Vid omräkning till svenska kronor påverkar förändringar i den svenska kronkursen utfallet, vilket blir extra tydligt när den svenska kronan stärks kraftigt. För att jämförelser mellan åren ska vara rättvisande sker redovisningen I danska kronor.
Läs mer: Efterlikvid på 12,5 svenska öre till Arlas mjölkbönder

Läs mer: Bakgrund – Arla Strategi

Ytterligare information:

Katarina Malmström, presschef, Sverige

Telefon: + 46 70 68 95059
kamal@arlafoods.com

Läs årsredovisning nästa vecka

Arlas årsredovisning ska godkännas av representantskapet den 3 mars 2011 och offentliggöras samma dag.

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76