Grönt ljus för fusionen mellan Arla och Milko

Lästid
2 min
Publicerad
26 oktober 2011
Kontakter:
Presskontakt

Konkurrensverket godkänner fusionen mellan de båda bondeägda mejeriföreningarna Arla och Milko. Därmed ges förutsättningar för att mjölkproduktionen ska kunna vara kvar i en stor del av Sverige. Konkurrensverket ställer som motkrav att Arla ska sälja vissa av Milkos varumärken samt Milkos mejeri i Grådö i Dalarna.

– Det känns väldigt bra att mjölkproduktionen nu kan vara kvar i en stor del av Sverige. Arla accepterar motkraven från Konkurrensverket och får genom fusionen tillgång till mer mjölk och kan fortsätta att utveckla den svenska mejerimarknaden till gagn för medarbetare, mjölkbönder och konsumenter, säger Christer Åberg, vd för Arla i Sverige.

Grundprinciperna i fusionen är att Milkos medlemmar blir medlemmar och ägare av Arla Foods, på samma villkor som nuvarande Arlamedlemmar. Milkobönderna får Arlas mjölkpris från den 1 november, som blir formellt fusionsdatum, och Arla hämtar då mjölken hos alla som sökt inträde i Arla.

– Detta är ett oerhört glädjande och efterlängtat besked. Jag är mycket lättad över att vi Milkobönder nu får mer betalt för mjölken redan den 1 november. Det innebär en avgörande förstärkning av kassan på många Milkogårdar. För oss i styrelsen känns det också skönt att vi lyckats säkerställa att samtliga Milkobönder erbjuds möjlighet att fortsätta med mjölkproduktion, även om Milko nu upphör som egen förening, säger Milkos ordförande Lars Reyier.

Arla accepterar de motkrav som Konkurrensverket ställer på fusionen. Verket har beslutat att Arla måste sälja Milkos mejeri i Grådö i Dalarna. Vid försäljningen ska mejeriet ha en kapacitet på minst 50 miljoner kilo per år jämfört med dagens 120 miljoner kilo, vilket kommer att få konsekvenser för de anställda i Grådö. Arla måste också sälja Milkos varumärken Bollnäsfil, Tiger, Bärry, Fjällfil och Fjällyoghurt.

Arbetet med att integrera Milko i Arla sker nu stegvis med start den 1 november, då Milkobönderna blir medlemmar i och medarbetarna anställda av Arla. I slutet av november har Arla för avsikt att efter MBL-förhandlingar kunna presentera ny organisation och bemanning.

– Fusionen räddar lokala mjölkbönder men det är viktigt att komma ihåg att orsaken till fusionen är Milkos stora ekonomiska problem. När vi nu måste lösa dem i den nya organisationen kommer vi inte att kunna rädda alla jobb i Milko, säger Christer Åberg.

Milkos varumärken kommer successivt att ersättas med Arlas varumärken. Detta är en naturlig konsekvens av Konkurrensverkets motkrav att Arla måste sälja ett antal Milkovarumärken för att fusionen ska godkännas (för mer information om hur sammanslagningen av verksamheterna går till, se bifogat faktablad).

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76