Fusionen mellan Milko och Arla följer tidsplanen

Lästid
1 min
Publicerad
29 juni 2011
Kontakter:
Presskontakt

I linje med planen så godkände Arla Foods styrelse på tisdagen förslaget till en fusion med Milko. Det var sista gången som styrelsen behandlade frågan inför Arlas representantskap den 5-6 oktober. Nästa steg är att Milkos medlemmar ska godkänna fusionen vid en stämma den 14 juli.

Det var i början av juni som Milko och Arla presenterade planerna på att fusionera. Bakgrunden är att Milko vänt sig till Arla och föreslagit en fusion eftersom företagets ekonomi är mycket pressad. Milkos styrelse beslutade även att kraftigt sänka ersättningen till mjölkbönderna.

  • För oss i styrelsen är det viktigt att inte stirra oss blinda på Milkos ekonomiska situation här och nu, utan att vi tänker långsiktigt och fokuserar på de möjligheter en fusion kan medföra. Vi vill behålla den mjölkproduktion som Milkos mjölkbönder står för. Samtidigt har Milko flera starka varumärken, och båda delarna kommer att stärka våra satsningar i Sverige, säger Arlas ordförande Åke Hantoft.

Grundprinciperna i fusionsförslaget är att Milkobönderna blir medlemmar och ägare av Arla Foods, på likvärdiga villkor som nuvarande Arlamedlemmar. Milkobönderna får Arlas mjölkpris från dag 1 efter att fusionen är klar och godkänd av Konkurrensverket. Arla kommer också att hämta mjölk hos alla de bönder som är medlemmar i Milko.

Den 14 juli ska Milkos medlemmar rösta om fusionsförslaget vid en första stämma. Arlas representantskap ska också ta ställning till fusionen vid sitt möte den 5-6 oktober. Avtalet är villkorat av att Konkurrensverket i Sverige godkänner fusionen samt att Milkos medlemmar och Arlas representantskap också säger ja. Ett fullföljande av fusionen förutsätter också att 75 procent av Milkos medlemmar (räknat i mjölkmängd) inträder i Arla.

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76