Bakgrund – Arlas strategi

Lästid
2 min
Publicerad
22 februari 2011
Kontakter:
Presskontakt

Arlas tillväxtstrategi presenterades 2008 och omfattar ett omsättningsmål till 2015 på 75 miljarder danska kronor. Strategin bygger på de tre grundstenarna utveckling, tillväxt och effektivisering och ska uppnås genom följande strategiska satsningar.

Förädlingsstrategin har gett resultat
Med sin strategi att producera och sälja förädlade produkter under kända varumärken tjänade Arla under 2010 i genomsnitt 32 danska öre mer på ett kilo mjölk jämfört med om mjölken skulle sålts på industrimarknaden. Arlas mål är att tjäna 50 danska öre mer än industrimarknaden kan generera. Det kräver tillväxt – både i omsättning och i marknadsandelar.

Tillväxt för marknader och varumärken
Arla Foods skapade under 2010 en tillväxt på cirka 6 procent – av detta står den organiska tillväxten för hälften. Och det är värt att understryka, menar koncernfinansdirektör Frederik Lotz.

Det är avgörande för oss att vi ökar takten på den organiska tillväxten ännu mer under 2011. Vi vill ha tillväxt via uppköp, samarbeten och fusioner – som till exempel den vi föreslår i Tyskland – men den organiska tillväxten är kärnan i vår strategi. Den speglar vår förmåga att utöka vår nuvarande verksamhet. Budgeten för 2011 innehåller en förväntad organisk omsättningstillväxt på 5–6 procent, säger Frederik Lotz.

Tre starka varumärken
Arla har tre starka globala varumärken. Omsättningen för Arla-märket minskade något jämfört med 2009, framför allt på grund av den hårda konkurrensen på varumärkesprodukter i Danmark och Finland. Globalt sett har kännedomen om Arla® ökat och budskapet Närmare Naturen™ ökat. Castello® hade en tillväxt på 6 procent 2010, och Lurpak® växte med 14 procent.

Arlas ingrediensverksamhet ökade med 23 procent och tog ytterligare marknadsandelar. Totalt sett gick Arlas tillväxtmarknader framåt med sammanlagt 19 procent.

– Visserligen handlar det om små marknader och därmed små siffror i räkenskaperna, men vi tror att de har stor potential och därför är det avgörande för oss att vi kan växa och bygga en plattform här, säger Frederik Lotz.

Tillväxten har också fått hjälp av de generella prisökningarna på marknaden och av en valuta-marknad som utvecklats till Arlas fördel.

Tillbaka till huvudtexten om årets resultat

Strategi 2015

Arlas kärnmarknader. Till Arlas kärnmarknader räknas Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Holland och Tyskland.

Tre globala varumärken. Arla®, Lurpak® och Castello® är våra tre globala varumärken. Arla® är även företagets logotyp.

Produktutveckling. Vi ska öka antalet nya, spännande produkter genom att fördubbla innovationsbudgeten.

Satsning på vassleprotein. Vi ska fördubbla försäljningen av vassleprotein och vara världens ledande producent inom området.

Minskad klimatpåverkan. Fram till 2020 ska vi minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent inom transport, produktion och förpackningar.

Läs mer om Arlas strategi 2015

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76