Arlas ordförande slutar

Lästid
1 min
Publicerad
11 april 2011
Kontakter:
Presskontakt

![](http://nyheter.arla.se/wp-content/uploads/2011/04/Ove-M%C3%B8berg-133x200.jpg)

Efter 19 år i Arlas styrelse, varav de sista fyra åren som ordförande, har Ove Møberg, 63 år, bestämt sig för att dra sig tillbaka. Det sker i samband med styrelsevalet på nästa ordinarie representantskapsmöte den 26 maj.

Arlas styrelse konstituerar sig, det vill säga utser ordförande och vice ordförande, direkt efter representantskapsmötet.

– Det är valår i Arla, och i maj ska en ny styrelse konstitueras. Därför tycker jag att det är helt rätt tidpunkt att lämna mitt uppdrag. Dessutom är min samarbetspartner och jag inte helt klara över framtiden och utvecklingen på gården framöver efter den brand som drabbade oss i januari i år, säger Ove Møberg.

Ove Møberg har varit styrelseordförande för Arla Foods under en betydelsefull period för företaget.

År 2010 valde han tillsammans med styrelsen att hålla fast vid den kooperativa företagsformen, och ledde arbetet med att skapa en ny kapitalmodell i Arla som innebär ett betydande kapitaltillskott från Arlas ägare. Kapitalmodellen är stabilt förankrad i medlemsleden – inte minst tack vare Ove Møbergs och de övriga i styrelsens arbete i dialog med medlemmarna. Så sent som i mars fick styrelsen med Ove Møberg i spetsen fullt stöd från representantskapet till en fusion med tyska Hansa-Milch, som innebär att tyska medlemmar nu är med och äger företaget.

– Även om jag varit med i många år har arbetet för Arla aldrig blivit rutin. Arla utvecklas hela tiden, och jag är stolt över det företag som vi medlemmar har skapat, säger Ove Møberg.

När han valdes till ordförande 2007 bestämde han sig för att arbeta aktivt med att uveckla samarbetet mellan de svenska och danska medlemmarna. Han kan därför lämna ordförandeposten vid en tidpunkt när det svensk-danska samarbetet fungerar bra – inte minst tack vare ordförandens engagemang för dialog och öppenhet. Detta har skapat en stark grund för att Arla nu också har tyska mjölkbönder bland ägarna.

Ove Møberg lämnar alla sina uppdrag i Arla Foods, både i kretsrådet och i representantskapet.

Ove Møberg har varit medlem i styrelsen sedan 1992 (dåvarande MD Foods). I maj 2007 blev han vald till ordförande för Arla Foods.

Ytterligare information:

Katarina Malmström, presschef, Sverige
Telefon: 070-689 50 59
katarina.malmstrom@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76