Arlabönder sa ja till fusionen med Milko

Lästid
1 min
Publicerad
05 oktober 2011
Kontakter:
Presskontakt

Vid onsdagens möte med Arlas representantskap – föreningens högsta beslutande organ – godkände medlemmarna den planerade fusionen med Milko. Därmed har både Arla och Milko nu formellt ställt sig bakom samgåendet mellan de båda bondeägda mejeriföreningarna.

Grundprinciperna i representantskapets beslut är att Milkos bönder blir medlemmar och ägare av Arla Foods på samma villkor som nuvarande Arlabönder. Representantskapet villkorar dock beslutet med att det svenska Konkurrensverket först måste godkänna fusionen.

– Det var ett väntat och samtidigt glädjande beslut av representantskapet. Nu har Arla och Milko fattat samtliga nödvändiga beslut för samgående säger Arlas ordförande Åke Hantoft.

Sammanlagt 154 förtroendevalda Arlabönder från Sverige, Danmark och Tyskland har samlats i den tyska staden Boltenhagen för att under två dagar diskutera och fatta beslut om olika framtidsfrågor för Arla. Milkofusionen avhandlades på onsdagseftermiddagen och efter en kortare debatt godkände representantskapet förslaget med villkoret att fusionen ska godkännas av Konkurrensverket.

– Grunden till samgåendet är att Milko inte längre klarar sin ekonomi på egen hand och Arla tar nu ansvar för att mjölkproduktionen ska kunna fortsätta i en stor del av Sverige. Det avgörande beslutet om fusionen ligger nu hos Konkurrensverket. Om Konkurrensverket förbjuder fusionen kan vi inte i nuläget säga hur snabbt Arla kan ta emot Milkomedlemmar, eftersom det främst beror på om vi får tillgång till Milkos nuvarande intransportsystem. Vid ett nej står lantbruket i Sverige, Milkobönderna i synnerhet och Arla inför en helt ny och mycket olycklig situation som alla parter måste försöka finna lösningar på. Men jag kan garantera att vi kommer att göra vårt yttersta för att alla Milkos medlemmar ska vara välkomna som medlemmar i Arla, säger Åke Hantoft.

Konkurrensverket lämnar besked om fusionen senast den 27 oktober. Vid ett godkännande tar det fem arbetsdagar innan fusionen mellan föreningarna formellt träder i kraft, Milkobönderna blir medlemmar i Arla och får samma mjölkpris som de nuvarande Arlabönderna.

Representantskapets beslut handlade formellt om att Arla bildar en ”Region Norr” som en av fyra regioner i Sverige fram till våren 2013 då Arla ser över de svenska regionstrukturen för att nå en jämnare medlems- och mandatförening mellan regionerna. Beslutet innebär att representantskapet utökas under en övergångsperiod (till nästa val 2013) med fem platser som tillfaller Milko. Milko får under denna period också en plats i Arlas koncernstyrelse.

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76