Arlabönder sa ja till fusion med tyska Hansa-Milch

Lästid
2 min
Publicerad
02 mars 2011
Kontakter:
Presskontakt

Ägarna i de tyska mejeriföretagen Hansa-Milch och Arla Foods har i dag röstat ja till förslaget om en fusion. Fusionen träder i kraft retroaktivt från den 1 januari 2011, men kräver först ett godkännande av EU:s konkurrensmyndigheter.

Styrelserna i Arla Foods och Hansa-Milch fick i dag sitt förslag om fusion godkänt av sina medlemmar/ägare. I Arla sa alla (100 procent) av representantskapets medlemmar ja till fusion med Hansa-Milch och i Hansa-Milch ställde sig 96 procent bakom förslaget. För att förslaget skulle gå igenom krävdes att minst 75 procent av de röstande svarade ja. Som ett resultat av fusionen kommer strategifonden att betalas ut till dem som var medlemmar i Arla Foods 2010.

Det var i december förra året som styrelserna i Arla Foods och Hans-Milch presenterade ett förslag till fusion. Det förslaget gick i dag till omröstning på Arla Foods representantskapsmöte i Billund och vid en extra stämma i Hansa-Milch, Tyskland.

Nöjda ordföranden
Ordförande i Arla Foods, Ove Møberg, är nöjd med det starka stödet från ägarna i båda företagen:

– Omröstningen i dag visar att det är stor uppbackning till fusionen och till Arlas strategi. Det är en stor dag för oss alla. Fusionen öppnar nya möjligheter, eftersom vi i fortsättningen kan erbjuda tyska kunder och konsumenter ett bredare sortiment av mejeriprodukter. Jag ser fram mot att välkomna våra nya tyska delägare till representantskapet och styrelsen, säger Ove Møberg.

Och så här låter kommentaren från Hans-Milch.

– Vi är glada att en klar majoritet av våra medlemmar har röstat för en fusion med Arla. Med detta beslut lägger vi grunden för en framgångsrik tillväxt, och det stärker vår marknadsposition på den tyska marknaden, säger ordföranden i Hansa-Milch, Uwe Krause.

En bra kombination för tyska konsumenter
Hansa-Milch är ett av de större regionala mejeriföretagen i Tyskland. Hans-Milch producerar framförallt färskvaror som dryckesmjölk, grädde, yoghurt och crème fraiche – både under sitt eget varumärke Hansano® och under handelns egna varumärken.

Arla Foods har en lång historia i Tyskland med kända varumärken som Arla Buko® och Arla Kærgården®.

– Arla Foods strategi är att utveckla sitt engagemang på den tyska marknaden, och målet är att bli ett av Tysklands tre ledande mejeriföretag. En fusion med Hansa-Milch innebär att Arla kan komplettera nuvarande försäljning av ost med färskvaror. Tillsammans blir vi en attraktiv partner för den tyska dagligvaruhandeln, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

Fusionen kräver godkännande från EU:s konkurrensmyndigheter, som förväntas behandla ärendet inom en månad.

Läs mer om fusionen här

Strategifonden betalas ut med anledning av fusionen
Representanskapet har beslutat att hela strategifonden, 462 miljoner danska kronor, betalas ut till de svenska och danska medlemmarna i och med att de nu har röstat ja till fusion med Hansa-Milch. Det motsvarar 10,2 svenska öre per kilo mjölk.

De tyska medlemmarna kommmer att få en förtida utbetalning av sitt individuella kapital, på ett motsvarande belopp i öre per kilo mjölk.

Strategifonden skapades 2006 efter beslut av representantskapet, och i samband med försäljningar har pengar avsatts vid årsdisponeringen. Fondens syfte är att jämna ut förluster exempelvis i samband med köp. I samband med fusionen betalas nu hela det innestående beloppet på fonden ut till de svenska och danska medlemmarna.

Ytterligare information

Katarina Malmström, presschef, Sverige

Telefon: + 46 70 68 95059
katarina.malmstrom@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76