Arla varslar i före detta Milko

Lästid
1 min
Publicerad
25 november 2011
Kontakter:
Presskontakt

Arla varslar nu medarbetare i Grådö och Östersund. De fackliga företrädarna har accepterat Arlas förslag till hur Milkos organisation ska integreras i Arla. Medarbetarna har informerats.

Onsdagen den 23 november skickades informationen om varsel i Grådö till arbetsförmedlingen i länet och torsdagen den 24 november i Östersund. Det här innebär inte att någon har blivit uppsagd, utan är en åtgärd för att informera myndigheterna att det inom en viss tid kommer att bli aktuellt med uppsägningar (se nedan).

Nu pågår så kallade konsekvensförhandlingar, vilket innebär att fack och företagsledning diskuterar vilka konkreta konsekvenser det här får för medarbetarna. Det handlar bland annat om uppsägningstider och turordning samt hur Arlas personalpolitiska program ska användas.

Samtidigt sker en stor omorganisation i Arla Sverige. Den berör främst marknads- och säljfunktionerna.
Successivt kommer nu följande att ske:

  • samla alla huvudkontorsfunktioner i Stockholm
  • förbereda överflyttning av produkter från Grådö till Arlas övriga anläggningar
  • flytta delar av matfettsproduktionen i Östersund till Arla i Götene
  • förändra distributionsstrukturen långsiktigt i hela Arla
  • Mlkos och Arlas fältsäljorganisationer slås ihop

Fakta varsel

Syftet med att varsla är att arbetsmarknadsmyndigheter (bland annat arbetsförmedlingen) ska få tid på sig att planera och vidta de åtgärder som behövs för att underlätta omställningen för de personer som berörs av en driftsinskränkning och blir uppsagda. Arbetsgivare som tänker genomföra förändringar som påverkar mer än 5 arbetstagare per län måste varsla till arbetsförmedlingen.

Beroende på varslets omfattning krävs viss framförhållning: ju fler som berörs av driftsinskränkningen, desto tidigare ska varslet komma. Om driftsinskränkningen kan medföra uppsägning av arbetstagare ska varslet lämnas
– minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs
– minst fyra månader i förväg, när 26-100 arbetstagare berörs
– minst sex månader i förväg, när fler än 100 arbetstagare berörs

Källa: Arbetsförmedlingen

Ytterligare information:

Robbin Grönstedt, tf. presschef, Arla Foods Sverige
Telefon: 070-88 44 290, robbin.gronstedt@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76