Arla ser positivt på 2011

Lästid
2 min
Publicerad
12 januari 2011
Kontakter:
Presskontakt

Förra året fick Arla Foods koncernstrategi luft under vingarna och Arla sätter nu kurs mot ytterligare tillväxt 2011. Den ska komma genom utveckling av globala varumärken och en effektivare produktion.

Ökad tillväxt, ökad innovation och strategisk marknadsföring samt ökad effektivitet. Det är tre områden som Arlas ledning satsar på under 2011.

Arlas styrelse har den här veckan godkänt de ekonomiska ramarna för koncernen under 2011. Därmed har det satts siffror på årets investeringar och företagsledningen har presenterat vad de väntar sig av koncernens utveckling i år.

– Världen runt oss ändrar sig snabbare än någonsin och det har blivit svårare att blicka framåt för ett helt år. Men vårt mål för 2011 är klart: Intjäningen till våra ägare ska vara hög, och vägen dit går via tillväxt. 2011 kommer att bli ett år när Arla på allvar får möjlighet att öka omsättningen genom joint-ventures, uppköp och framgångar på våra tillväxt- och kärnmarknader, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

Ökad intjäning från globala varumärken

Det är inte enbart köp och företagssamarbeten som ska skapa tillväxt under 2011. Omsättningen för Arlas tre globala varumärken ska dessutom öka.

– Vi har godkänt en ambitiös marknadsföringsbudget som ska förbättra utvecklingen av våra tre globala varumärken. Redan i år ska omsättningen på produkter under varumärkena Arla®, Lurpak® och Castello® öka med tvåsiffriga procentsatser globalt, säger Peder Tuborgh.

För 2011 väntas en omsättning på 64,7 miljarder svenska kronor (51,8 miljarder danska kronor) och en Arlaintjäning på 368 svenska öre per kilo mjölk (270 danska öre). (Arlaintjäningen var cirka 346 svenska öre 2010.)

Förväntningarna bygger på Arlas nuvarande verksamhet. Exempelvis är den föreslagna fusionen med Hansa-Milch inte inräknad.

Investeringar och effektiviseringar

Företagsledningen har lagt fast en rad särskilt viktiga områden för 2011. Arla ska i år bland annat satsa på:

  • att den organiska omsättningen för förädlade produkter ska öka i ännu högre grad.
  • mer innovation och strategisk marknadsföring av Arlas tre globala varumärken (Arla®, Lurpak® och Castello®).
  • att fortsätta lanseringen av Närmare Naturen™ på Arlas kärnmarknader (det innebär satsningar som ökar hänsynen till naturen när det gäller både produkter och produktion).
  • att minska kostnaderna i produktionen.

Den godkända investeringsbudgeten innebär bland annat en rad moderniseringar av produktionen på flera mejerier, framför allt i Danmark, Sverige och Storbritannien. Utöver dessa så kallade anläggningsinvesteringar på 1,5 miljarder danska kronor (cirka 1,9 miljarder svenska kronor) genomförs också investeringar på 536 miljoner danska kronor (670 miljoner svenska kronor) i samband med den första fasen av bygget av ett nytt mejeri utanför London.

Bland de största anläggningsinvesteringarna finns:

  • Nr Vium 202 MDKK (252 MSEK) Produktion av havarti till en rad europeiska marknader utökas från 29 000 till 44 000 ton.
  • Arinco 51,5 MDKK (64 MSEK)

Kapaciteten för produktion av mjölkpulver ökas och investeringar görs i ny klimatvänlig produktionsutrustning.

  • Stockholm Mejeri 47 MDKK (59 MSEK)

Regionalt kyllager utökas och ger effektivare lager- och terminaldrift i nordöstra Sverige.

Dessutom avsätts cirka 108 miljoner danska kronor (135 miljoner svenska kronor) för speciella Närmare Naturen™-investeringar, som ska göra Arlas produktion och produkter ännu mer naturvänliga.

Läs mer om Arlas koncernstrategi

För ytterligare information:

Katarina Malmström, tf presskontakt: 070-88 44 290

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76