Arla samlar ostproduktion på färre platser

Lästid
3 min
Publicerad
13 april 2011
Kontakter:
Presskontakt

![](http://nyheter.arla.se/wp-content/uploads/2011/04/ost_original-130x200.jpg)

Arla samlar delar av sin hårdostproduktion till två anläggningar i Danmark, Taulov och Nr. Vium. Det har även fattats ett inriktningsbeslut om att stänga Arlas mejeri i Falkenberg. Arlas svenska ostproduktion fortsätter som tidigare i Kalmar, Götene och Kvibille. Beslutet kommer sannolikt också innebära att de två danska mejerierna i Klovborg och Hjørring i Danmark stängs. Målet är att mer koncentrerat och effektivt satsa på Arlas totala utbud av hårdostar.

För att säkra framtida effektivitet och konkurrenskraft beslutade Arlas styrelse i går att investera över 615 miljoner danska kronor (740 miljoner svenska kronor) i mejerierna i Nr. Vium och Taulov i Danmark. Som en konsekvens har det fattats ett inriktningsbeslut om att stänga mejeriet i Falkenberg 2013. Fackliga förhandlingar har inletts. Sannolikt får också beslutet konsekvensen att de danska mejerierna i Klovborg och Hjørring på Jylland stängs 2012, respektive 2013.

Den vikande mjölkproduktionen i Sverige innebär dessutom att kraftfulla åtgärder måste till för att anpassa industrikapaciteten i Sverige till lägre mjölkvolymer. Principen är alltjämt att svensk mjölk förädlas i Sverige och att dansk mjölk förädlas i Danmark för att produktionen ska bli så rationell som möjligt.

Inriktningsbeslutet om att stänga mejeriet i Falkenberg skulle medföra ett bättre utnyttjande av anläggningarna i Sverige, med svensk mjölk, inte minst i Vimmerby där Arla tillverkar högkvalitativa mjölkpulverprodukter både för den svenska och den internationella marknaden.

För att utnyttja de svenska anläggningarna maximalt transporteras i dag mjölkråvara från Danmark till vissa av Arlas svenska anläggningar. De transporterna minskar i och med det här beslutet och det frigörs svensk mjölkråvara till produktion för den svenska marknaden.

– Den här typen av beslut drabbar många, inte bara våra duktiga medarbetare, utan även deras familjer. I såna här situationer sätter vi alltid till resurser för att stötta och hjälpa, säger Christer Åberg, VD i Arla Sverige.

Konsekvensen av att Falkenberg Mejeri stängs blir alltså att hela tillverkningen flyttas till Danmark, bland annat Hushållsost och Stureost. Ostsorterna Grevé, Herrgård, Präst och Svecia kommer även i fortsättningen att tillverkas av svensk mjölkråvara. De tillverkas på Kalmar mejeri. Utöver detta har Arla startat satsningen på att lansera Kvibilles kvalitetsostar internationellt under varumärket Castello.

– De ostar som ska produceras I Danmark ska smaka lika gott som i dag. Men vi måste alltid se över våra produktionskostnader. Det gör vi utan att göra avkall på Arlas höga kvalitet, fortsätter Christer Åberg.

Det har också tagits beslut om att danska mejeriet i Taulov ska öka sin produktion till 45 000 ton ost per år, vilket är en ökning med 60 procent. Taulov Mejeri får också ett nytt miniysteri, som ska producera mindre mängder av specialostar, samt utveckla nya produkter.

– Förhoppningsvis innebär de här åtgärderna att vi kan bevara arbetstillfällen på andra anläggningar i både Sverige och Danmark. Vi måste bli mer effektiva för att öka vår konkurrenskraft, förklarar Jais Valeur, ansvarig för affärsområdet Global Categories and Operations i Arla Foods.

Fakta Falkenberg

Medarbetare: 150 tjänster
Ostsorter: hushållsost, gräddost (Stureost), industriostar
Produktion: 23 000 ton ost per år, varav 4 000 tillverkad på dansk mjölk
Invägd mjölk: 250 miljoner kilo (det går åt cirka 10 kilo mjölk per kilo ost
Kapacitet: 32 000 ton per år – i dag produceras cirka 23 000 ton om året
Byggår: 1964, Sveriges största ysteri

Hjørring

Medarbetare: 106 tjänster
Produktion: hårdost

Klovborg

Medarbetare: 37
Produktion: Klovborg hårdost

Ytterligare information:

Katarina Malmström, presschef, Sverige
Telefon: 070-689 50 59
katarina.malmstrom@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76