Arla representeras i två viktiga styrelser

Lästid
1 min
Publicerad
20 april 2011
Kontakter:
Presskontakt

Helena Donar har valts in i KRAV:s styrelse och Christer Åberg i Svenska Spels styrelse.

I påskveckan blev det offentligt att Arlas marknadsdirektör Helena Donar är ny ledamot i KRAV:s styrelse och att Christer Åberg, VD i Arla Sverige numera ingår i styrelsen för Svenska Spel.

Helan Donar är ny ledamot i KRAVS styrelse, som på sin senaste stämma fick fyra nya ledamöter, varav Helena Donar är en. Helena Donar har under sina 20 år i Arla haft ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning. Hon är också styrelseledamot i Årets Kock ochRestaurangakademin.

KRAV är en ekonomisk förening med 26 rikstäckande medlemmar, däribland Arla. KRAV bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel. I dag finns 3 600 KRAV-lantbrukare i Sverige, varav närmare 400 är medlemmar i Arla.

Christer Åberg valdes i veckan in i Svenska Spels styrelse. Han är en av fyra nyvalda ledamöter. Christer Åberg är sedan november 2009 vd för Arla Sverige. Han är också ordförande i SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), vice ordförande i DLF (Dagligvaruleverantörernas förening) och ledamot i styrelsen för Arla Foods dotterbolag Rynkeby Foods A/S samt LI (Livsmedelsföretagen).

Svenska Spel ägs av staten och vid dagens årsstämma valdes, bland andra Systembolagets förra VD Anitra Steen till ny ordförande.

Utdrag ur Finansdepartementets motivering till de föreslagna ledamöterna i Svenska Spel AB:

”Det är av vikt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen har kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget och dess omvärld förändras. Därför föreslås vissa förändringar av styrelsens profil. Styrelsen föreslås förstärkas med vissa ledamöter som har erfarenhet från näringslivet och vana av att leda verksamheter. Genom förslaget bedöms styrelsen besitta den kompetens som erfordras för att möta framtida utmaningar”.

Ytterligare information:

Katarina Malmström, presschef, Sverige
Telefon: 070-689 50 59
katarina.malmstrom@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76