Arla omorganiserar för ökad tillväxt

Lästid
1 min
Publicerad
13 oktober 2011
Kontakter:
Presskontakt

För att skapa ett tydligare affärsfokus och stärka säljkårens arbete inför Arla från den 1 december en ny organisation med två kommersiella affärsenheter. Målet är att öka fokus på Arlas kunder och produktkategorier och samtidigt förenkla både arbetssätt och organisation.

– Sverige är en viktig marknad för Arla, där vi satsar och vill fortsätta utvecklas. Den svenska mejerimarknaden har det senaste året visat en lägre tillväxt än tidigare och det är därför naturligt med en översyn för att vässa organisationen. Under 2011 har vi visserligen fortsatt att öka vår omsättning och lönsamhet men vi har en ännu högre ambitionsnivå i vår strategi. Vi har ett brett sortiment och därför många utmaningar att lösa samtidigt och behöver helt enkelt bli mer fokuserade på att genomföra det som faktiskt behövs på marknaden för varje enskild produktkategori, säger Christer Åberg, vd för Arla i Sverige.

Den nya organisationen innebär att Arla skapar två affärsenheter; en för färskvaror och en för ost, matfett och juice. I planen ingår att på sikt ha fler medarbetare ute på fältet genom att det skapas separata säljkårer för affärsenheterna. Detta steg måste dock avvakta ett beslut om fusionen med Milko, som just nu utreds av Konkurrensverket.

Dessutom samlas gemensamma stödfunktioner som exempelvis Finans & IT, Kommunikation och Affärsutveckling i mer sammanhållna nationella team och med tydlig koppling till affärsenheterna.

Organisationsförändringen innebär en neddragning med 25 tjänster inom Arla Sverige. Bemanning av den nya organisationen pågår. Förändringarna gäller från den 1 december 2011.

Arlas Sverigestrategi 2010-2015 :

  • Utveckla och förädla produkter som konsumenterna vill betala mer för.
  • Vara hela Sveriges matinspiratör
  • Utveckla starka och strategiska samarbeten med kunderna.
  • Dra fördel av Arlas resurser och öka kostnadseffektiviteten inom hela verksamheten.
  • Fortsatt fokus på effektiviseringar inom supply chain och distribution.

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76