Arla öppnar för externa finansierare genom obligationer

Lästid
1 min
Publicerad
15 juni 2011
Kontakter:
Presskontakt

Arla ska skapa en bredare plattform för finansiering av koncernens tillväxtstrategi, och ger nu investerare möjlighet att satsa i företaget via obligationer. Målgruppen är i första hand institutionella investerare i Sverige och obligationerna ställs ut i svenska kronor till ett värde av 1,5 miljarder.

Med en koncernstrategi, som bland annat har som mål att öka omsättningen från nuvarande 49 miljarder danska kronor till 75 miljarder 2015, så har Arla Foods satt kurs mot en kraftig tillväxt på flera marknader. Den kommer att finansieras med en kombination av ägarkapital och lånekapital.

Ägarfinansieringen ska säkerställas med den konsolideringspolicy som ägarna antog våren 2010, där de beslutade att i fortsättningen fördubbla sin investering (konsolidering) i företaget. Lånekapitalet kommer från koncernens långivare, inklusive banker och realkreditinstitut.

Arla vill ha en så bred finansieringsplattform som möjligt utan att behöva kompromissa med företagets ägarstruktur som kooperativ förening, och därför bjuder Arla Foods nu ut obligationer till ett värde av 1,5 miljarder svenska kronor som komplement till övriga finansieringskällor.

– Arla har en solid investering i ryggen från våra ägare i Danmark, Sverige och Tyskland, men vi är samtidigt förpliktigade att se till att vi som företag har de bästa och bredaste låne- och finansieringsmöjligheterna när vi ska ut och fullfölja uppköp och investeringar i enlighet med vår tillväxtstrategi, säger Frederik Lotz, koncernekonomidirektör i Arla Foods.

Obligationerna noteras på börsen i Luxemburg i svenska kronor, och har en löptid på fem år. Obligationsemitteringen sköts av Danske Bank och Nordea.

– Vi har valt att ge ut obligationerna i svenska kronor eftersom det finns en mycket effektiv marknad för företagsobligationer i Sverige, som också är en av våra kärnmarknader. Målgruppen för denna emittering är i första hand institutionella investerare i Sverige, men det är möjligt att vi senare vänder oss till andra målgrupper, säger Frederik Lotz.

Arlas ägare har tidigare beslutat att Arla ska förbli en kooperativ förening och inte ett aktiebolag med externa investerare som delägare. Utställandet av obligationer stärker Arlas möjligheter att fullfölja sin tillväxtstrategi utan att förändra ägarstrukturen.

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 0704-56 56 46, claes.henriksson@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76