Arla och DMK överväger utökat samarbete

Lästid
1 min
Publicerad
29 augusti 2011
Kontakter:
Presskontakt

Möjlig investering i Schleswig-Holstein

Arla och det tyska mejeriföretaget DMK har tillsatt en arbetsgrupp, som ska ta fram en plan för utveckling av gemensam produktion av mjölkpulver. Gruppen ska undersöka fördelarna med att dela och utvidga kapaciteten i båda bolagen i ljuset av den ökande mjölkproduktionen i Danmark och norra Tyskland.

Tidigare i år kom Arla och DMK överens om att etablera ett så kallat joint venture samarbete för gemensam produktion av vassleproteiner. Nu ska de båda bolagen undersöka möjligheterna att fördjupa samarbetet till att även omfatta produktion av mjölkpulver.

Världsmarknaden för mjölkpulver växer snabbt och både Arla och DMK har ambitionen att delta i den utvecklingen. DMK har under de senaste månaderna letat efter en lämplig samarbetspartner i norra Tyskland.

– Vi har en effektiv smör- och mjölkpulverproduktion på vår anläggning i Hohenwestedt, som vi kan göra ännu effektivare tillsammans med andra mejeriföretag. De nödvändiga investeringarna kommer bara att utgöra 30 procent av kostnaderna för att bygga en ny anläggning, säger Josef Schwaiger, vd för DMK.

Mjölkproduktionen stiger
Såväl Arla som DMK har mångårig erfarenhet av mjölkpulverproduktion och är bland de ledande när det gäller kvalitet och effektivitet. Båda företagen har också erfarna produktionsspecialister och experter på global handel med mjölkpulver. Dessutom har DMK och Arla välutvecklade sälj- och distributionskanaler, som kompletterar varandra bra.

– Vårt mål är att skapa en plattform för att möta den ökade efterfrågan på mejeriprodukter på världsmarknaden. Det kommer att kräva en mycket stor investering, och genom att bygga ut denna anläggning tillsammans med en strategisk partner kan vi nå en större effektivitet och minska riskerna för båda företagen, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Prognoserna är att mjölkproduktionen generellt kommer att stiga i Nordeuropa de kommande åren.

– Efter 2015 kommer produktionen av mjölk öka mer än de årliga ökningar på 1 procent som vi sett de senaste åren. Vi måste utvärdera möjligheterna att samarbeta kring en effektiv bearbetning av dessa ökade volymer. Vi tar vårt mål om att vidareförädla leverantörernas mjölk på det mest lönsamma sättet på stort allvar, säger Josef Schwaiger.

Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76