Arla ingår tyskt partnerskap om vassleproduktion

Lästid
1 min
Publicerad
18 mars 2011
Kontakter:
Presskontakt

Tillsammans med tyska DMK ska Arla producera vassleproteiner till den globala livsmedelsindustrin.

Arla Foods och DMK (Deutches Milkkontor GmbH, ett nytt företag som i april bildas genom en kommande fusion mellan de tyska mejerierna Nordmilch och Humana) har enats om att etablera ett joint venture för att tillsammans producera vassleproteiner till kunder i den globala livsmedelsindustrin.

DMK och Arla investerar tillsammans 44 miljoner euro i det nya företaget. Det får namnet ArNoCo och ägs till 50 procent av vardera part. Pengarna ska dels användas till att bygga en vassleproteinanläggning vid DMK:s ysteri i den nordtyska staden Nordhackstedt, dels till att utöka Arlas produktionsanläggning Danmark Protein i Nr. Vium. Den nya anläggningen i Nordhackstedt ska vara färdig för produktion vid utgången av 2012 och skapar omkring 24 arbetstillfällen.

Cirka 700 000 ton vassle om året kommer från DMK och ska användas till att producera vassleproteinkoncentrat och laktos på den nya anläggningen i Nordhackstedt. Vassleproteinkoncentratet ska torkas på Arlas anläggning i Nr. Vium. DMK levererar den nödvändiga produktionsexpertisen, medan Arla Foods Ingredients ansvarar för marknadsföring, försäljning och distribution.

”Ett viktigt strategiskt steg”
Dr. Josef Schwaiger, blivande direktör i DMK, säger om det nya joint venture-företaget:
– Ingrediensverksamheten är ett av DMK:s strategiska tillväxtområden. Alliansen med Arla är ett viktigt steg på väg mot större förädling. Det kommer att stärka Nordhackstedtanläggningens position på lång sikt.

Även Arla ser stora möjligheter med det nya partnerskapet.

– Vassleverksamheten är en viktig del i Arla Foods strategi 2015, och vi är på god väg mot målet om en fördubbling av omsättningen från våra vassle- och ingrediensaktiviteter. Det här samarbetet är ett avgörande steg på vägen mot att nå det målet, säger Peder Tuborgh.

Arla Foods Ingredients är sedan tidigare en av de ledande aktörerna på den globala marknaden för vassleproteiner och har andra strategiska samarbeten kring vassle i Argentina, Tyskland, Frankrike, Norge och Sverige.

Samarbetet kräver ett godkännande från de europeiska konkurrensmyndigheterna.

Läs mer om Arlas strategi och målsättningar för vassleproteiner fram till 2015.

Ytterligare information

Katarina Malmström, presschef, Sverige

Telefon: + 46 70 68 95059
katarina.malmstrom@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76