Arla bäst på miljö och socialt ansvar

Lästid
1 min
Publicerad
22 mars 2011
Kontakter:
Presskontakt

Arla Sverige har kammat hem första priset i Sustainable Brands 2011. Det är en undersökning baserad på Global Compacts tio principer där Sveriges konsumenter fått ge sin bild av 150 svenska företag.

Arla är bäst inom sin bransch både vad gäller miljön och att ta ett socialt ansvar. Det visar en undersökning där 3 000 konsumenter fått frågan om hur de uppfattar och bedömer hur 150 svenska företag arbetar med miljöfrågor och ett socialt ansvarstagande. Det är första gången som en sån här undersökning genomförs bland landets konsumenter. Arla kammade hem första platsen i sin bransch där 18 företag representerades och kom fyra totalt.

– Det här är ett naturligt led i vårt arbete som börjar med hur råvaran kvalitetssäkras på gården, till hur vi gör inköp och driver våra affärer. Det här känns bra, säger Arla Sveriges vd, Christer Åberg.

Basen för den här undersökningen är de tio principer som finns i FN:s Global Compact och som behandlar företagens ansvar för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och motverkande av korruption. Målet med undersökningen har också varit att visa hur viktigt det är att arbeta mer affärsorienterat med hållbarhetsfrågorna och kommunikationen kring dessa.

Enligt undersökningen uppfattas svenska företag generellt som duktiga på hållbarhetsarbete. Den visar också att företagens arbete med miljöfrågorna och ett socialt ansvarstagande påverkar svenska konsumenters köpbeteenden.

– Priset ser jag som ett bevis på att vårt miljöarbete syns och uppskattas. Vi gör redan mycket bra, men vi ska utmana oss själva till mer, det gäller både mijösatsningar och initiativ som ryms inom vårt CSR-arbete, avslutar Christer Åberg.

Ansvarig för undersökningen är medieföretaget IDG (International Data Group) i samarbete managementföretaget Relation Capital Partners och undersökningsföretaget Novus Group.

Läs mer om undersökningen på www.sustainablebrands.se

Ytterligare information
Katarina Malmström, presschef, Sverige
Telefon: + 46 70 68 95059
katarina.malmstrom@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76