Ytterligare höjd betalning till Arlas ägare

Lästid
1 min
Publicerad
16 november 2010
Kontakter:
Presskontakt

Arlas intjäning har förbättrats och målet på ett årsresultat på 1,2 miljarder danska kronor, motsvarande 1,6 miljarder svenska kronor, ligger fast. Det ger utrymme att för femte gången i år höja betalningen till mjölkbönderna som äger Arla, denna gång med 13,7 öre (10 danska öre) per kilo mjölk.

Höjningen gäller retroaktivt från den 1 november 2010. Tillsammans är årets fem höjningar värda 63 öre per kilo mjölk, vilket motsvarar en ökad utbetalning till Arlas ägare med omkring 1,6 miljarder kronor. Till bilden hör att mjölkpriset var mycket lågt under de första månaderna 2009.

– Under 2010 har världsmarknaden förbättrats jämfört med krisåret 2009. Det innebär att priserna på mejeriprodukter har rätat upp sig, och att vår intjäning har förbättrats. Därför har vi under året kunnat öka betalningen till våra ägare, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Den senaste höjningen är hårt knuten till förväntningarna på Arlas årsresultat 2010.

– Arlas mål är ett resultat på 1,6 miljarder kronor, och under året är det vad vi siktar på. Nu är vi så nära årsslutet att vi anser att vi kan nå de 1,6 miljarderna och samtidigt betala ut extra pengar, säger Peder Tuborgh.

Samtidigt som flera marknader fortfarande präglas av den ekonomiska krisen har det varit bra avsättning på andra av Arlas marknader. Det ger ett högt utnyttjande av kapaciteten på mejerierna, vilket också bidrar positivt till ekonomin. Några engångsposter, bland annat valutaförhållanden, bidrar också.

Men även om situationen här och nu är positiv, så är bedömningen att 2011 blir mer osäkert.

– Vi kommer att uppleva fler variationer, där vi som mejeriföretag också reagerar snabbare både uppåt och neråt, säger Peder Tuborgh.

Arlanotering

Höjningen ger en Arlanotering på 388,7 svenska öre för konventionell mjölk och 521,1 svenska öre för ekomjölk. Den danska noteringen är 280,5 respektive 338,4 danska öre.

Årets resultat

Arlas styrelse har beslutat att Arla varje år ska ha ett överskott på 2,5 procent av omsättningen, vilket i år motsvarar 1,2 miljarder danska kronor, det vill säga 1,6 miljarder svenska kronor. Årets resultat fördelas av representantskapet, vid årsbokslutet i mars, på konsolidering och efterlikvid. I oktober antog representantskapet en ny policy för resultatfördelningen som innebär att 4,5 procent av Arlaintjäningen ska konsolideras, medan resten går till efterlikvid.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Wåhlén, presschef

Presstelefon: +46 (0)708 844 290

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76