Skrift om mejerinäringens förändring och framtid

Lästid
1 min
Publicerad
28 juni 2010
Kontakter:
Presskontakt

Mjölk och mejeriproduktion har engagerat många, inte minst media, under våren. Arla presenterar en skrift som belyser den pågående förändringen inom den svenska mejerinäringen. Syftet är att sprida kunskap och därmed bidra till ytterligare engagemang för den svenska mjölkens framtid.

Öppna landskap, levande landsbygd och livet som bonde är värden som hålls högt av de flesta svenskar. Trots detta råder stor okunskap om villkoren för den moderna produktionen av mjölk och mejeriprodukter och hur viktig denna bransch är. Samtidigt håller den svenska mjölken på att sina. Prognoser pekar på att produktionen av svensk mjölk kan komma att upphöra om 40 år.

De senaste decennierna har såväl de politiska som kommersiella spelreglerna för branschen förändrats kraftigt. För alla dem som vill slå vakt om en framtida svensk mjölkproduktion är det givetvis viktigt att förstå vilka drivkrafter som styr marknaden. Viktigt är att också att identifiera lösningar för att möta morgondagens utmaningar. I skriften Mjölk – förändring pågår har vi samlat tankar från fyra engagerade personer som med olika utgångspunkter betraktar den svenska mejeribranschen: Jonas Carlberg, chef för mjölkpolitik på Svensk Mjölk, Thomas Svaton, VD Svensk Dagligvaruhandel, Staffan Danielsson, centerpartistisk riksdagsledamot, och Fredrik Eriksson, krögare på Långbro värdshus.

Vår avsikt har varit att förmedla konsumentens, kundens, politikerns och bondens tolkningar av den svenska mjölken ur ett bredare perspektiv. Vi vill sprida kunskap om den förändring som pågår. Därmed hoppas vi kunna bidra till ytterligare engagemang för den svenska mjölkens framtid.

Ladda ned pdf av skriften MJÖLK Förändring pågår.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Wåhlén, presschef

Tel: 08-789 51 41

Mobil: 0708-99 51 41

E-mail: tobias.wahlen@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76