Resultatbaserad lön inom Arla

Lästid
2 min
Publicerad
22 januari 2010
Kontakter:
Presskontakt

Uppdaterad information om Arlas system för resultatbaserad lön.

Land Lantbruk skriver i sitt nummer utgivet 22 januari 2010 om det system för resultatbaserad lön (så kallad bonus) som sedan ett antal år finns inom Arla. Med anledning av detta vill Arla upprepa de regler som gäller för resultatbaserad lön inom företaget.

Ersättning strikt kopplad till resultat

Systemet med resultatbaserade löner infördes för att sporra medarbetarna till att fokusera än mer på resultatet. I förlängningen bidrar systemet till Arlas resultat och därmed till ägarnas mjölkpris. Arlas resultatbaserade löneutbetalningar är betydligt lägre än andra stora koncerner i världen.

Systemets komponenter

Systemet är uppdelat i tre kriterier som avgör hur stor den resultatbaserade lönen blir:

  1. Mål för hela Arla – Arlas mjölkpris till medlemmarna och omsättning avgör. 2007 var ett mycket bra år för Arla och trots att även 2008 var ett av de bästa åren i Arla utgick ingen betalning enligt denna kategori, eftersom målen hade höjts ytterligare till detta år. Det här är den kategori som påverkar den resultatbaserade lönen mest.

  2. Mål för det enskilda affärsområdet/avdelningen – Resultat och volymer avgör. Några få klarade målen för 2008, men priskonjunktur och finanskris gjorde att många inte fick några pengar utifrån den här kategorin.

  3. Individuella mål – Resultat, ökade marknadsandelar och lyckade förhandlingar, men också ett positivt ledarskapsindex i personalundersökningen Barometer väger in. Det är ur den här kategorin som den största delen av den resultatbaserade lönen har sitt ursprung för verksamhetsåret 2008.

Resultatlöner i praktiken

I det nya koncernövergripande systemet för resultatbaserad lön som infördes i Arla Foods 2007 betalades det ut omkring 7 miljoner danska kronor för 2007 (utbetalat 2008), och cirka 14 miljoner danska kronor för 2008 (utbetalat 2009). Summorna delades av omkring 80 chefer för 2007 respektive 180 chefer för 2008. De som ingår i systemet för resultatbaserad lön får inga vanliga löneökningar. Cheferna avstår alltså från en del av den fasta lönen för att istället ha en del som rörlig resultatbaserad lön.

Anders Svensson, tidigare chef för Arlas svenska verksamhet, fick en resultatbaserad lön motsvarande 25 procent av sin fasta lön för verksamhetsåret 2007, och 9,5 procent för verksamhetsåret 2008. Beloppen betalades ut efterföljande år. Den del av verksamheten som Anders Svenssons resultatbaserade lön mättes på gick starkt framåt under 2007 och 2008, inte minst tack vare det viktiga arbetet med att driva förhandlingar med kunderna. Arbetet innebar att bidraget till betalningen till ägarna var betydande, samtidigt som den resultatbaserade lön som utbetalats blev god.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Wåhlén, Chef Press & Stakeholder Relations, tel: 08-789 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76