Omsättningen sjönk under krisåret – slutspurt säkrade starkt resultat

Lästid
3 min
Publicerad
24 februari 2010
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods årsresultat för 2009 blev något bättre än budget, tack vare att industripriserna steg under det sista kvartalet och att Arlas stora sparpaket lyckades fullt ut. Däremot sjönk omsättningen med drygt 3 miljarder danska kronor, och den samlade intjäningen till ägarna låg på en mycket låg nivå. Resultatet möjliggör en av de största efterlikviderna till medlemmarna i Arlas historia, enligt styrelsens förslag.

2009 var ett svårt år. Det avspeglas med all tydlighet i betalningen till Arlas ägare – mätt i form av Arlaintjäning. Under 2009 var den 2,91 svenska kronor per kilo (2,14 danska kronor per kilo) – en minskning med 24 procent jämfört med 2008, som var Arlas bästa någonsin med 3,61 kronor per kilo.

– Arla Foods kunder och konsumenter runt om i världen reagerade på den ekonomiska krisen under 2009. Det påverkade Arlas omsättning och innebar att vi blev tvungna att kraftigt sänka betalningen till ägarna för den mjölk de levererar. 2009 var ett väldigt tufft år för våra ägare och Arlaintjäningen på 2,91 kronor per kilo är inte tillräcklig, trots att vi kunde höja betalningen två gånger under hösten, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Bättre än förväntat
Arla Foods årsresultat för 2009 blev 1,38 miljarder svenska kronor (971 miljoner danska kronor), och överträffade därmed det budgeterade resultatet på cirka 1,15 miljarder kronor (900 miljoner danska kronor).

– Som företag lyckades vi bättre resultatmässigt än vi hade kunnat tro när vi såg resultatet för det första halvåret. Och med en stark slutspurt lyckades vi till och med lite bättre än budget, säger Peder Tuborgh.

– Om vi inte hade genomfört ett stort sparpaket och därigenom hämtat hem omkring 840 miljoner danska kronor, och om inte industripriserna börjat stiga under det sista kvartalet, så hade Arlaintjäningen varit ännu lägre, och det hade varit ohållbart för våra ägare, konstaterar Peder Tuborgh.

Valutasmäll och prisfall
Under 2009 drabbades hela mejeriindustrin hårt av de senaste årens konjunkturfall. De globala priserna på mejeriprodukter till industrin föll kraftigt redan i början av året, och i butikerna reagerade konsumenter på ekonomisk nedgång genom att handla billigare produkter.

Den globala konjunkturen medverkade till att Arlas omsättning föll med 3,2 miljarder danska kronor till 46,2 miljarder danska kronor för 2009. Det är dels prisutvecklingen och dels valutautvecklingen i svenska kronor och brittiska pund som bidrar till omsättningsfallet. En mycket stor del av koncernens omsättning sker i dessa två valutor, och de föll båda i värde gentemot den danska kronan, som är koncernvaluta, och euron.

– Krisen kom snabbt och med stor kraft, men vi agerade, och det är jag nöjd med. Vi fokuserade på vårt breda produktsortiment, våra goda marknader och våra duktiga medarbetare som har arbetat hårt för att skapa intäkter, säger Peder Tuborgh.

– Jag fäster stor betydelse vid att Arlas verksamhet på våra kärmarknader är framgångsrik trots lågkonjunkturen – i synnerhet Storbritannien, och i Sverige har vi nu en rikstäckande distribution för Arlas hela sortiment. Vi går med andra ord in i 2010 med en sund verksamhet som arbetar väl utifrån Arlas koncernstrategi, säger Peder Tuborgh.

Fakta
I en kooperation som Arla Foods är det ägarna – medlemmarna – som via sitt representantskap avgör hur årets resultat ska användas. I år äger representantskapsmötet rum den 3-4 mars i Halmstad, men redan den 23 februari avger Arla Foods styrelse sitt förslag till disponering av årsresultatet. Vid representantskapet ska även detaljerad information om utvecklingen för Arla på olika marknader redovisas.

Förenklat finns tre möjligheter: Att betala ut överskottet till ägarna, eller att spara pengarna i verksamheten, eller en kombination av båda.

Arla Foods inrättar alltid sin budget efter ett resultat på omkring 1 miljard danska kronor. Om det under året finns tecken på att resultatet blir högre än budgeterat så höjs betalningen för mjölken till ägarna. Om det under året finns tecken på att resultatet blir lägre än budgeterat så sänks betalningen. Det senare skedde två gånger under vintern och våren 2009, och det var mot bakgrund av dessa stora prissänkningar som ledningen i Arla Foods lanserade ett sparpaket under 2009 för att undvika ytterligare prissänkningar.

För vidare information, se: http://www.arlafoods.se/News/Omsattningen-sjonk-under-krisaret--slutspurt-sakrade-starkt-resultat/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76