Offensiv budget för 2010

Lästid
3 min
Offensiv budget för 2010
Publicerad
14 januari 2010
Kontakter:
Presskontakt

Den ekonomiska krisen fick Arla Foods att både trycka på pausknappen och att genomföra nedskärningar under 2009. 2010 innebär full fart igen. Med utgångspunkt i Arlas strategi står marknadsföring, kapacitetsökning och effektiviseringar i centrum.

Efter ett hårt år på grund av den globala ekonomiska krisen blir Arla mer offensivt. Det gäller att behålla tätpositionen på en marknad som 2009 fokuserade mer än vanligt på produktpriser.

Taktiken för 2010 är fastslagen och styrelsen har under denna vecka godkänt de ekonomiska ramarna med utgångspunkt i Arlas koncernstrategi

Tro på framtiden
– Målet är högsta möjliga mjölkpris, och det på en mycket prismedveten marknad med stora och snabba svängningar. Vi kommer från ett år när vi använt stora krafter på att spara, och varit lite defensiva, på grund av den globala ekonomiska krisen. Under 2010 blir vi mer offensiva och visar kunder och konsumenter världen över vad Arla kan, vill, och står för, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

– Här hjälper koncernstrategin från 2008 oss att prioritera var vi ska lägga resurserna. Investeringarna sker med utgångspunkt i strategin, och internt i organisationen fördelas resurserna efter en värdering av hur väl de stödjer strategin om tillväxt och intjäning till företaget, säger Peder Tuborgh.

Marknadsföring ska öka intäkterna
Under 2010 sätter Arla full kraft på utveckling av de globala varumärkena Lurpak® och Castello® som båda ska hjälpa till att flytta omkring 250 miljoner liter mjölkråvara från industriprodukter till förädlade produkter med en bättre intjäning för verksamheten.

Även Arla-varumärket och konceptet Närmare naturen™ görs mer synligt under 2010. Det kräver intensiv marknadsföring, vilket kräver en kraftfull marknadsföring, och därför ökas marknadsföringsbudgeten för 2010 med 34 procent jämfört med 2009.

Behov av ökad kapacitet
Den ökade marknadsinsatsen ska öka försäljingen – och därmed produktionen – av Arlas förädlade produkter. Det kommer att skapa ett behov av ökad kapacitet i Arlas produktion. Nästan hälften av den samlade investringsbudgeten på ca 2,5 miljarder kronor (1,843 miljarder danska kronor) för 2010 kommer därför att användas för kapacitetsökningar och strukturanpassning. Investeringsnivån är dubbelt så stor som under 2009 och utgör knappt 4 procent av omsättningen.

– Vi ska öka produkternas förädling och ge mjölken större värden för konsumenten. Vi har ett mål att omsätta 75 miljarder danska kronor under 2015, men vi tar oss inte dit utan en betydande utökning av vår kapacitet. Vi sparar på allt vi kan, men vi kan inte spara oss till en ökad omsättning. För det krävs investeringar, säger Peder Tuborgh om den största investeringsbudgeten i koncernens historia.

Effektiviseringar är en del av strategin, och budgeten innehåller en stram styrning av utgifterna i Arla.

  • Arla håller fast i sparpaketet från våren 2009 och söker samtidigt ytterligare effektiviseringar. Kostnaderna ska hållas på samma nivå som under 2009, säger Peder Tuborgh.

Fokus på priser
Ett grundläggande fokusområde för Arla Foods under 2010 är att återskapa en hållbar intjäning til ägarna, de knappt 8 000 medlemmarna i Sverige och Danmark.
– De senaste månaderna har vi upplevt stigande råvarupriser, drivet av mejeriprodukter till industrin. Mot den bakgrunden kunde vi öka betalningen till medlemmarna i oktober och i december med sammanlagt 28,4 öre. Den generella prisnivån på mjölkråvara är dock fortfarande inte tillräcklig för att säkerställa en hållbar mjölkproduktion ur ett globalt perspektiv. Det krävs en förbättrad prisnivå även i detaljhandelsledet, säger Peder Tuborgh.

Nyckeltal 2010
I Arla Foods budget finns en förväntad ökning av nettoomsättningen med 2–3 procent 2010, vilket ger en nettoomsättning på cirka 47 miljarder DKK (cirka 65 miljarder SEK).

I Arla Foods budget finns en förväntad ökning av Arlaintjäningen med cirka 7 procent 2010, vilket ger en Arlaintjäning på 226 danska öre/kg (311 svenska öre/kg) motsvarande ett nettoresultat på cirka 950 miljoner DKK (cirka 1,307 miljarder SEK)

Läs mer om budgetar:

Driftsbudget 2010

Investeringsbudget 2010

Fokusområden 2010

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Wåhlén, Chef Press & Stakeholder Relations, tel: 08-789 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76