Ny CSR-rapport visar fortsatta framsteg

Lästid
1 min
Publicerad
14 april 2010
Kontakter:
Presskontakt

Den tredje utgåvan av Arlas CSR-rapport berättar i hur hög grad Arla lever upp till sitt sociala, etiska och ekonomiska ansvar.

”Högst på min dagordning står att Arlas verksamhet ska bedrivas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det är centralt inte bara för företagets långsiktiga framgång, utan även för de konsumenter som vi dagligen kommer i kontakt med och det samhälle som vi är en del av.”

Så inleder Peder Tuborgh, Arlas koncernchef, den nya CSR-rapporten som ser tillbaka på fjolårets arbete med at säkerställa att Arla lever upp till sina officiella uppföranderegler för en ansvarfull verksamhet, den så kallade Code of Conduct.

– Det är glädjande att för tredje året i rad, i den här rapportformen, kunna berätta om i hur hög grad vi lyckas leva upp till vår uppförandekod Code of Conduct. Min bedömning är att vi har kommit en bra bit på väg, men vi kommer naturligtvis att fortsätta arbeta för att bli allt bättre på att leva som vi lär, tillägger Peder Tuborgh.

Efter ett år som på många sätt präglats av den ekonomiska krisen runt om i världen kan Arla trots allt konstatera att hållbarhetsarbetet nådde flera höjdpunkter under 2009. I den nya rapporten kan du bland annat läsa om Arlas ställningstagande i frågan om inköp av råvaror och ingredienser till våra produkter, om insatserna för att få ner Arlas utsläpp av växthusgaser, samt om vad Arla gör för att säkerställa att konsumenterna får hälsosamma livsmedel.

Vårt Ansvar – Rapport 2009 finns att läsa på www.arlafoods.se

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Wåhlén, presschef

Tel: 08-789 51 41

Mobil: 0708-99 51 41

E-mail: tobias.wahlen@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76