Förändrad produktions- och logistikstruktur i Sverige

Lästid
1 min
Publicerad
06 oktober 2010
Kontakter:
Presskontakt

Som en del i Arla Sveriges nya helhetsstrategi ska Arlas produktions- och logistikstruktur i Sverige utvecklas. Ska Arla leverera ett brett och inspirerande utbud av produkter i hela Sverige, ställer det krav på effektiv och miljösmart produktion och logistik.

Tillväxtstrategin för Arla i Sverige de kommande fem åren innebär bland annat fortsatta effektiviseringar. Den svenska affärsledningen har därför fattat ett inriktningsbeslut kring flera åtgärder för att fortsätta utveckla Arlas produktions- och logistikstruktur. Genomförs strukturförändringarna fullt ut, innebär det mellan 60 och 100 miljoner i kostnadsbesparingar per år. Det som föreslås är att dels investera i mejerikapacitet i Göteborgsregionen, dels att flytta färskvarucentralerna i Örebro och Linköping till mejerierna i Stockholm (Kallhäll) respektive Jönköping.

– Vi menar allvar med att bli hela Sveriges matinspiratör och det ställer krav på oss att bli ännu effektivare både när det gäller produktion och logistik. Genom att utnyttja vår storlek och jobba på ett miljösmart och effektivt sätt skapar vi mer värde för både Arlas ägare, kunder och konsumenter, säger Christer Åberg, Sverigechef för Arla.

Att behålla en strategisk marknadsposition i den växande Göteborgsregionen är av stor betydelse. Efter en omfattande analys kommer Arla nu att utreda två alternativ – att antingen modernisera befintlig anläggning i Göteborg, eller att bygga ett nytt mejeri i Göteborgsregionen och därmed lägga ned/sälja den gamla anläggningen.

Beslut om alternativ fattas av Arlas koncernstyrelse senast kring halvårsskiftet 2011 för att ge effekt under 2013. Befattningar i Göteborg som ej rör produktionen omfattas inte av nuvarande utredning.

När det gäller färskvarucentralerna så inleds nu fackliga förhandlingar för att gemensamt utforma en hållbar plan för förändringarna. Avsikten är att påbörja flytt av produkter under 2011 och att nuvarande terminaler i Örebro och Linköping stängs under 2012.

– Det är fortfarande för tidigt att säga något om exakta tidplaner och eventuella konsekvenser för medarbetare. Först måste vi arbeta fram både risk- och konsekvensanalyser. Jag vill ha en öppen och tidig kommunikation runt vår nya strategi – det kommer att stärka oss i förändringsarbetet, säger Christer Åberg.

Om inriktningsbeslut: Inriktningsbeslut innebär att affärsledningen har beslutat om inriktning men att samtliga fackliga förhandlingar inte genomförts.

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Wåhlén, presschef
Tel: +46 (0)8 789 51 41
Mobil: +46 (0)708 99 51 41
Mail: tobias.wahlen@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76