Brittisk smörproduktion samlas i Westbury

Lästid
1 min
Publicerad
04 november 2010
Kontakter:
Presskontakt

För att effektivisera produktion och distribution samlar Arla UK från och med augusti 2011 all sin tillverkning av smör i den engelska staden Westbury. I slutet av 2012 ska hela omflyttningen vara genomförd. Det kommer att ge bättre ekonomi och en sänkning av energikostnaderna vid produktionslinjen för Arlas brittiska smörvarumärken. Beslutet får inverkan på produktionen i Settle, Varde i Danmark och i svenska Götene.

I och med beslutet att samla smörproduktionen i Westbury kommer 60 nya arbetstillfällen att skapas på mejeriet i Westbury. Nya maskiner kommer också att köpas in för att utveckla en effektiv produktion och förpackning av smör. De tre mejerier som tidigare stått för produktion och förpackning av smör till den engelska marknaden – Settle, Varde och Götene – påverkas i olika grad av förändringen.

I Götene påverkas en process- och förpackningslinje när tillverkningen av produkter flyttas. Under tiden fram till 2012 kommer man i Götene att arbeta med att hitta alternativ produktion.

– Hur det kommer att se ut i slutet av 2012 är svårt för mig att uttala mig om idag. Förhoppningsvis har produktionsvolymer tillkommit som kompenserar för de 12 000 ton som då flyttas till England, säger Bosse Skatt, mejerichef smör i Götene.

I engelska Settle ser det ut att bli 18 färre tjänster och här pågår fackliga diskussioner. I danska Varde, där det i dag finns 45 medarbetare, handlar det om att stänga hela anläggningen. Enligt Jens Ingvardsen, Vice President i GCO, har det varit ett svårt beslut, men samtidigt en logisk konsekvens av effektiviseringen av organisationen.

– Det är aldrig roligt att säga upp medarbetare eller stänga mejerier. Men vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa medarbetarna på de berörda ställena vidare, vare sig det handlar om att hitta nytt jobb till dem på andra ställen i Arla eller i andra företag, säger Jens Ingvardsen.

Effektivitet till gagn för miljön

Intentionen att samla smöret i Westbury är ett beslut som kommer att gagna produktiviteten och miljön.

– Beslutet är strategiskt viktigt för Arla eftersom vi stärker vårt engagemang i Storbritannien. Det innebär också att vi sänker vår miljöbelastning, vilket i förlängningen stärker vårt klimat- och miljömål. Initiativet ligger också i linje med vår intention om att utveckla potentialen på Westbury-anläggningen och att säkerställa en långsiktig framtid, säger Peter Lauritzen, som är VD för Arla Foods UK.

Produktionen av smör i Westbury kommer att komplettera Arlas smörproduktion i Holstebro.

För mer information, kontakta:

Bosse Skatt, mejerichef smör i Götene, tel. 0511-345058

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76